Het derde testament

Het derde testament

Dit najaar begint ds. Erik van Halsema een activiteit onder de noemer van ‘het derde testament’. Dat heeft uitleg nodig! In het Christendom kennen we het Oude en Nieuwe Testament, of het Eerste en Tweede Testament. Het eerste daarvan delen we met het Jodendom, het tweede bevat getuigenissen van de vroegste christenen. Ooit is besloten dat de canon, de lijst van gezaghebbende geschriften, daarmee gesloten is. Een ‘derde testament’ als nieuwe lijst geschriften kan dus niet!

Nu is het echter zo dat velen van ons een tekst, verhaal, betoog of gedicht in de la hebben liggen of misschien wel aan de muur hebben hangen die voor haar of hem van grote waarde is. Een tekst die op de een of andere manier heel veel voor u betekent. Ds. Erik van Halsema nodigt u uit om zo’n tekst mee te nemen naar één van de bijeenkomsten van ‘het derde testament’, en die met anderen te delen.
 
Wat is de opzet van een bijeenkomst? Iedereen is welkom. Je mag elke keer komen, maar ook slechts eenmaal aanschuiven. De bijeenkomst duurt een uur, op een dinsdagmiddag vanaf drie uur. We beginnen met inventariseren wie een tekst heeft meegenomen. Vervolgens komt elke tekst aan bod. Degene die de tekst heeft meegenomen leest deze voor en vertelt er mogelijk iets bij: ‘waarom mag deze tekst van mij in het derde testament’? Vervolgens kunnen de andere deelnemers reageren: wat doet deze tekst met hun?

Midden op tafel ligt een map met plastic insteekhoesjes. Daar gaat de tekst na lezing en bespreking in [eventueel na gekopieerd te zijn]. Die map blijft in de kerk, ook om door anderen gezien te worden als bron van inspiratie.
Vooralsnog heeft Erik drie bijeenkomsten gepland op een dinsdagmiddag. Mocht er behoefte zijn aan ook avondbijeenkomsten dan hoort hij dat graag!

 

terug