“Invocabit – 1 e zondag van de Veertigdagentijd”

Zondag 5 maart 2017
“Invocabit – 1 e zondag van de Veertigdagentijd”
Het thema van het project van de kinderdienst is “Zie je het?” De schikkingen sluiten daar op aan en laten de gemeente door een bril kijken naar de schikking van de zondag, die er achter staat.
Het paarse doek en de jute die de kleur heeft van woestijnzand, beelden boete en inkeer uit.
De bril is gemaakt van wilgentenen en wilgenkatjes, die als betekenis nieuw leven hebben. Elke zondag wordt een schikking gemaakt, die bij het thema van de zondag past.
 
Voor deze zondag
Thema: Waar leef je van ?
Lezingen: Schriftlezing: Jesaja 58: 1 - 10 ; Mattheüs 4:1- 11
 
Door de bril kijken we aan de ene kant naar een  kronkeltak, die de duivel voorstelt, door het andere "glas" naar een Lelie die als beeld voor Jezus wordt gebruikt.
De verzoeking wordt voorgesteld door de hoop stenen.
Het prikkeldraad beeldt de scheiding van goed en kwaad uit.
 
terug