Zondag online

Zondag online
Opnieuw geboren worden

Liturgie
Lifestream
 
Gastheer - Koster - Beheerder

Gastheer - Koster - Beheerder
Per 1 augustus aanstaande is ons gemeentelid Rudy Volkerink gastheer-koster-beheerder van De Morgenster. Hij heeft ervaring, hij was bijna tien jaar facilitair manager van Thousand Hills in de Zuiderkerk. Met zijn vrouw Tjitske is hij al een tjid lid van onze wijkgemeente. De aanstelling is voor gemiddeld achttien uur per week, zo is het dienstverband gelijk getrokken met de andere wijkgemeenten. Daarom zjin we blij met de vele vrijwilligers die er al zijn en het is aan Rudy om deze vrjiwilligersgroep verder uit te bouwen. Welkom Rudy!
 
 
Samen online vieren

Samen online vieren
De komende tijd zijn we niet alleen digitaal te gast bij de Regenboogkerk. Er komen binnenkort ook diensten met de Bethlehemherk. De webredactie zorgt dat u aanschuift in het juiste gebouw, door de goede links door te geven.
 
Van jong voor oud

Van jong voor oud
Deze week was er bijzondere post, een overzicht foto van een blijde ontvanger met wat er allemaal op de mat gevallen is de afgelopen weken. Dank aan alle kinderen en ouders!
 
Online tot en met 16 augustus

Online tot en met 16 augustus
Op basis van het advies van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum van maandag 11 mei heeft de kerkenraad van de Morgenster besloten onze kerkdiensten online samen met andere wijkgemeenten in Hilversum voort te zetten. Dat betekent dat wij elkaar nog lange tijd niet in de eredienst zullen ontmoeten, en dat raakt ons allemaal.
lees meer »
 
digitaal koffiedrinken

digitaal koffiedrinken
Wie wil meedoen aan gezellig digitaal koffiedrinken en even bijpraten na de viering op zondag, laat het weten aan Elma Hoekstra: scriba@ morgensterhilversum.nl. Dan sturen we u een link toe.

 

 
Steek een kaars aan

Steek een kaars aan
Zolang als het nodig en zinnig is openen we op zaterdagmorgen de Morgenster, steeds van half elf tot twaalf uur. U kunt een kaarsje aansteken en een gebedsintentie kwijt die de zondag er op wordt meegenomen in de voorbeden. Daar wordt goed gebruik van gemaakt, hebben we gemerkt.
 
 
Waar staan de foto's ?

Waar staan de foto's ?
Die staan onder het kopje Voor Leden.
Maar eerst even inloggen op deze plek 
De bloemschikfoto's staan hier.
 
Morgenster Actueel

Morgenster Actueel
De digitale nieuwsbrief komt om de week uit. Voor mensen zonder computer is er een print in de kerk. 

Link naar het Morgenster Actueel archief
Link voor een gratis abonnement

 
 
Jaarthema: rondom Jezus

Jaarthema: rondom Jezus
Voor het eerst hebben alle protestantse wijkgemeenten van Hilversum hetzelfde jaarthema: rondom Jezus. Meer informatie op www.rondomjezus.nl. Onze nieuwsbrief houdt u op de hoogte. 
 
Onze missie

Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »