Beleidsplan: hoe verder? Beleidsplan: hoe verder?
Gesprek over beleidsplan PgH gaat nieuwe fase in
Voor half maart zijn de reacties van alle wijkgemeenten op de vragen over het beleidsplan binnen. Dat bleek tijdens de vergadering van de Algemene kerkenraad op 1 maart. Nu breekt er een nieuwe fase aan in het uitwerken van de prioriteiten van het beleidsplan PgH 2020 en verder.
Het Breed moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, heeft de uitwerking van de prioriteiten neergelegd bij de Beleidsgroep PgH2025. Dat is de groep die eerder de vragen over het beleidsplan opstelde. De groep bestaat onder anderen uit voorzitters van de wijkkerkenraden. Binnenkort stelt het Breed moderamen het tijdspad op voor het werk van de Beleidsgroep.
Daarnaast heeft een groep betrokken gemeenteleden het Breed moderamen aangeboden mee te willen denken over de nog verdere toekomst van protestants Hilversum. Deze groep gaat dat onafhankelijk doen maar wenst wel met de Beleidsgroep PgH2025 te kunnen overleggen.
In zijn vergadering van 1 maart vroeg de Algemene kerkenraad het Breed moderamen de denkkracht van deze onafhankelijke groep ‘optimaal te benutten’. Onder meer door mensen van deze groep te betrekken bij beraadslagingen van de Beleidsgroep PgH2025.
Zie voor meer informatie over het beleidsplan PgH 2020 en verder: www.pknhilversum.nl/beleidsplan-pgh
 
terug