Collecte 17 oktober

Collecte 17 oktober
Gebruik hiervoor het rekeningnummer en vermeld het doel.
IBAN NL89 RABO 0373 7118 08 t.n.v. Wijkdiaconie van de Morgenster.

Dit zijn de doelen

Collecte 1: KiA/Wereldiaconaat: Landbouw in Rwanda
Collecte 2: plaatselijke kerk

Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren en boerinnen in hun regio. Geen grootschalig ontwikkelingsproject, maar dicht aan de basis. 
Deze zusters trainen boeren en boerinnen, zodat die met andere technieken meer opbrengst uit hun land halen. Bijvoorbeeld door irrigatie, meer variatie en wisselteelt, dieren houden, eigen compost verwerken, vruchtbare grond leren vasthouden en beter samenwerken. 
Een getrainde boer kan zijn kinderen daardoor naar school sturen en zijn elektra en gezondheidsverzekering betalen. Dat lijkt klein, maar betekent veel in het leven van mensen. 
Eén boer of boerin trainen kost 160 euro. Daar vragen we vandaag uw bijdrage voor via Kerk in Actie.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage(n)
terug