Collecte 6 september

Collecte 6 september
Gebruik hiervoor het rekeningnummer en vermeld het doel.
IBAN NL67 RABO 0373 7224 86 t.n.v. PGH Morgenster Wijkkas.

Dit zijn de doelen

Collecte 1: Alfabetisering Ghana
Collecte 2: plaatselijke kerk
Collecte 3: Landelijke collecte Missionair werk.

Toelichting: KiA-Werelddiaconaat: Alfabetisering Ghana
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage(n)
terug