Collecte 8 november

Collecte 8 november
De collectedoelen van komende zondag zijn:
 -1- Vrije diaconale collecte voor Stichting Present
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.
Zij doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom hebben zij óók financiële steun nodig.
 -2– Plaatselijke kerk
rekening NL89 RABO 0373 7118 08
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hilversum inz. Wijkdiac. De Morgenster
o.v.v. Stichting Present of Plaatselijke kerk

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage(n)
terug