Contact Contact

De Morgenster

Seinstraat 2
1223 DA Hilversum

Koster en beheerder
Harm Esselink
tel. 035-6858442

Predikant
ds. Erik van Halsema
Tel. (035) 6280714 (geen bijzonderde opbeltijden)


Werkdagen: zondag tot en met vrijdag, met uitzondering van woensdagmorgen.

Organist
Klaas de Haan

Scriba

Ledenadministratie

terug