Corona-maatregelen in De Morgenster Corona-maatregelen in De Morgenster
Update per 26 november
Dat betekent:
- We zingen ingetogen, en een beperkt aantal coupletten per lied.
- We drinken voorlopig geen koffie na afloop van de dienst.
- Bij corona-gerelateerde klachten woon je de dienst online bij.
- We dragen weeer mondkapjes als we lopen (uitgezonderd ambtsdragers en predikant tijdens de dienst). Zittend of stil staand kan het mondkapje af.
- We houden anderhalve meter afstand. In de kerkzaal houden we drie stoelen ruimte tussen personen/gezinnen.
- Scheiding van ‘verkeersstromen’ via Seinhorst- en Meteorenstraat-kant na afloop van de dienst.
- We blijven voorlopig elke zondag kerk-tv aanbieden.
- We blijven zorgen voor goede ventilatie.
Bij gebruik van de kerk voor doordeweekse activiteiten:
- Bij corona-gerelateerde klachten kom niet naar de kerk.
- Ook houden we in ons kerkgebouw anderhalve meter afstand tot elkaar, dus we vergaderen zoveel mogelijk in ruimtes die dat toelaten. Bij twijfel kun je contact opnemen met onze scriba of gastheer.

De kerkenraad
 
terug