Corona en collecte Corona en collecte

Sinds half maart zijn er geen gewone kerkdiensten meer geweest en de reden daarvoor is overduidelijk Corona-Covid-19. Vanaf half maart is er niet meer op de gewone manier gecollecteerd. Normaliter zijn er vrijwel altijd drie collecten, waarvan de tweede collecte voor de lokale kerk is en voor dit doel is dus al sinds maart geen inzameling meer gehouden. Toch gaan alle kosten voor het gebruik van predikanten en kosters en ook het onderhoud van de kerkgebouwen gewoon door. Deze zondag kunt u dat goedmaken en een bedrag overmaken op NL 45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. collecte plaatselijke kerk. Bij voorbaat dank!

terug