De Morgenster moderniseert

De Morgenster moderniseert
De Morgenster vernieuwt binnenkort haar geluidsinstallatie en moderniseert de audiovisuele apparatuur in de kerkzaal, waaronder die voor kerk-tv. Daartoe heeft de wijkkerkenraad afgelopen maand besloten. Dit op voordracht van de werkgroep Licht, beeld en geluid, een werkgroep die de kerkrentmeesters van De Morgenster hierbij ondersteunt. De investering is nodig en wenselijk.
De huidige geluidsinstallatie is verouderd en voldoet niet aan de huidige kwaliteitseisen. De installatie komt gedeeltelijk nog uit de Ontmoetingskerk, een van de voorlopers van De Morgenster. De nieuwe installatie ondersteunt naast de zondagse diensten ook het gebruik van kerk-tv, versterkt muziek van onder meer combo’s en speelt in op de wensen van diverse huurders van de kerkzaal.
 
Kerk-tv
Sinds november verzorgt De Morgenster livestreams van haar vieringen. De apparatuur daarvoor is nu gehuurd. Een definitieve set voor kerk-tv is onderdeel van deze investeringen. Het huidige slecht zichtbare beamerscherm en het mobiele scherm worden vervangen door twee grote flatscreens aan de balustrade boven het liturgisch centrum.
De Morgenster mist een goede uitlichting van het liturgisch centrum en het podium. Dit gemis ervaren ook huurders van de kerkzaal. De organisatie van bijvoorbeeld de niet meer in Noord-Oost weg te denken Seinconcerten moet voor elk concert een complete lichtinstallatie opbouwen. Dat is binnenkort verleden tijd. Theaterlichten in de bovenste spanten maken kerk-tv eenvoudiger en ook allerlei producties in de kerkzaal worden daardoor mogelijk. Precies zoals het bij de bouw van De Morgenster de bedoeling was: een multifunctionele zaal die naast de vieringen ook voor culturele doeleinden in dit stadsdeel kan worden gebruikt. Om die reden ontwierp architect Jim Klinkhamer de kerkzaal met een tribune. Een bijzonderheid die van begin af aan als zeer geslaagd is ervaren.
Om het een en ander goed tot zijn recht te laten komen ondergaat de kerkzaal een aantal bouwkundige aanpassingen. Er komt een regie-unit en de koortrap krijgt een vorm die uitnodigt om ook als podium te dienen.

Intensiteit
De aanpassingen krijgen de komende maanden hun beslag. Als straks de kerkzaal weer volop gebruikt kan gaan worden, verwachten wij dat de aanpassingen grotendeels zijn gerealiseerd. Fondsen voortkomend uit legaten die voor De Morgenster zijn ontvangen, dekken de investeringen. Wij zijn onze erflaters dan ook bijzonder dankbaar! De installatie in de grote zaal beneden profiteert van dit alles mee door hergebruik van onderdelen van de installatie uit de kerkzaal.
Met dit alles verwachten wij dat door meer verhuur de exploitatie van ons kerkgebouw structureel wordt verbeterd. Maar bovenal kijken we uit naar verhoging van de intensiteit van onze vieringen, voorstellingen en ontmoetingen.

werkgroep Licht, beeld en geluid De Morgenster
 
terug