Peiling voor een nieuwe Bijbelgroep

Peiling voor een nieuwe Bijbelgroep

Is er belangstelling voor het starten van een Bijbelgroep? Annette  van der Vliet neemt het initiatief en vraagt om je aan te melden voor deze nieuwe gespreksgroep, die na de zomervakantie zou kunnen starten. We kiezen nog een dag en we hebben gastvrouwen en gastheren nodig omdat we de Bijbelgroep bij mensen thuis houden. Het thema is wel bekend: we praten aan de hand van het boekje Leven met de psalmen van het Evangelisch Werkverband.

Psalmen zijn als een spiegel, je kunt nauwkeurig naar jezelf kijken. Alle emoties komen erin naar voren: gevoelens van verdriet en vreugde, hoop en wanhoop, angst en opluchting, wraak en vergeving, klacht en lofprijzing. Psalmen zijn gebeden, ze spreken niet allereerst over God, maar juist met God. Ze helpen je om ieder aspect van je leven neer te leggen bij Hem die ons kent en liefheeft. Ze helpen ons om te leven met God.

Psalmen gaan over God vertrouwen en daar schreef Reinier Beltman recent over aan Erik van Halsema: Wat mij betreft horen de etiketten ‘vrijzinnig’ en ‘orthodox’ bij een voorbije tijd. Geloven is steeds minder een beamen van leerstelligheden geworden, maar een ontdekken en vervolgens leven van vertrouwen in God – zoals Jezus ons voordeed door God met ‘Abba’ (= Vader) aan te spreken. Het Hebreeuwse woord ‘aman’ betekent ook niet zozeer ‘geloof’ als wel ‘vertrouwen’. Daarom is echt iedereen welkom.

Meer informatie bij Annette, , T 035-6833354.
 

terug