Open Deurkring

Open Deurkring

Woensdag 23 mei is de laatste bijeenkomst van het seizoen. We gaan dan met elkaar in gesprek over het onderwerp ' Houd je rug recht', het thema van mei van het maandblad Open Deur. We komen bij elkaar in het wijkcentrum Lopes Dias. Vanaf 10.00 uur is er koffie en van 10.30 uur tot 11.30 uur praten we met elkaar over het thema. Ook u bent van harte welkom!
Miep Dekkers, tel. 6852924 en Trudy van Loopik, tel. 6833058.
 

terug