Walk of peace

Walk of peace

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

De Raad van Kerken Amsterdam levert een eigen bijdrage aan deze dag, die aansluit bij het huidige zevenjaars thema van de Wereldraad van Kerken, de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede.

Zij organiseren – in samenwerking met de landelijke Raad van Kerken, Pax Nederland en de Protestantse Kerk Amsterdam – een 'Walk of Peace', die zal starten in de Hoftuin (achter de Hermitage), zal gaan door de oostelijke binnenstad en zal eindigen op de Dam.

We lopen in kleine groepen. Deze tocht gaat langs plekken, die aan de ene kant herinneren aan vormen van onrecht en geweld, aan de andere kant plekken die verbonden zijn met allerlei vormen van (kerkelijke) betrokkenheid voor gerechtigheid en vrede. Aansluitend zullen op de Dam een aantal mensen spreken die internationaal daaraan bijdragen.
.

We kunnen verzamelen vanaf 12.30 uur in de Hoftuin, de wandeling zal zijn tussen 13.00 en 15.00 uur, de bijeenkomst op de Dam is tussen 15.15 en 15.45 uur. 
Iedereen is van harte welkom aan deze Walk of Peace deel te nemen.
 
Vanuit een aantal kerken in Hilversum lopen er mensen mee met deze tocht. Voor De Morgenster kun je je opgeven bij Joke Verrij (). Later volgt meer informatie, bijvoorbeeld over gezamenlijk reizen naar Amsterdam.
 
Op de site van de Raad van Kerken leest u meer over het hele programma die dag. 

 

terug