Leerhuis Genesis: Beginnen bij het Begin

Leerhuis Genesis: Beginnen bij het Begin

Een oecumenisch team van uitleggers biedt opnieuw een viertal leerhuisavonden aan, ditmaal over Genesis, het eerste boek van de Bijbel.
 
Thema’s: jaloezie, hebzucht (Kaïn en Abel), gastvrijheid, ook als je de mensen niet kent (Abraham), naäpen van de ander in plaats van jezelf zijn (Jacob), en verzoening die jaren kan duren (Jozef en zijn broers).
Leiding: Professor Marcel Poorthuis, pastoor Jules Dresmé en Ds. Erik van Halsema.
Data: maandag 17 sept., 1 en 22 oktober, 5 nov., steeds van 20.00 – 21.30 uur
Plaats: De Drie Berken (Naast de H.Hartkerk, Dr. P.J.H. Cuypersplein 5)
Aan te schaffen: Rob Cassuto, Reizen door de Torah, van het begin naar de berg, aan te schaffen via het secretariaat van de H. Hart-H. Jozefkerk (openingstijden ma. t/m do. 10-12 uur.   of tel. 035-685 97 38). Zij die vorig seizoen hebben meegedaan aan het leerhuis rond het boek Exodus hebben dat boekje reeds in hun bezit.
Opgeven vòòr 7 september bij bovengenoemd secretariaat.
 

terug