Vespers in de veertigdagentijd

Schilderij van Wilco Kreisel
Vespers in de veertigdagentijd

Woensdag 6 maart a.s. begint de 40-dagentijd de tijd van voorbereiding en inkeer ter voorbereiding voor Pasen. In deze periode zijn er oecumenische vespers op de woensdagavond in de Morgensterkerk van 19.30-20.00 uur.
Een moment van verstilling, meditatie ,gebed en de mogelijkheid een lichtje te ontsteken.

Centraal in deze vespers is de indrukwekkende Kruiswegstatie van Wilco Kreisel, die in de Morgenster geëxposeerd wordt. Wilco, maker van outsiderkunst, heeft een complete kruiswegstatie geschilderd. Onder begeleiding verrichtte hij kosterstaken in de Sint-Jans basiliek in Laren en is daar geinspireerd geraakt door religieuze kunst. Het is een rode draad in zijn werk.

Een kruiswegstatie bestaat uit 14 staties- afbeeldingen-, die de lijdensweg van Jezus weergeven. Verhalen uit de Bijbel worden verbeeld, maar ook verhalen die later aan het bijbelverhaal zijn toegevoegd, zoals het drogen van het gezicht van Jezus door Veronica. In iedere vesper staat één schilderij centraal naast een verhaal uit het leven van Jezus.

Wilco Kreisel zal op 6 maart bij de eerste vesper aanwezig zijn.

Tijd; Woensdag 6,13,20,27 maart en 3 en 10 april, 19.30-20.00 uur
Adres: Morgensterkerk Seinstraat 2 Hilversum
Toegang: vrij
Contact: Max Eilander, 06-25 22 44 39 ; Hennie Burggraaff, 06- 11457235 (afwezig van 2-10 maart)
 

terug