Vorming & Toerusting

Vorming & Toerusting
De kerk zorgt voor kennisoverdracht. De religieuze rijkdommen uit het verleden maken deel uit van onze kerkelijke bagage. Ze zijn kostbaar en daarom geven we ze door aan een volgende generatie.

De commissie Vorming en Toerusting komt regelmatig bij elkaar om over de invulling van het jaarprogramma na te denken. We werken in 2018/2019 met het jaarthema ‘Tijd van je leven’ als rode draad door de diverse activiteiten.

Variatie in het aanbod sluit aan op verschillen in interesse en in leren. De predikant verzorgt zelf leerhuizen en Bijbelstudie, maar we vragen ook sprekers van binnen en buiten Hilversum, en van binnen en buiten de kerk. In de veertigdagentijd verzorgt Vorming & Toerusting passende beeldende kunst bij de vespers.

Sommige avonden zijn voor een groter publiek, bij andere activiteiten is de intimiteit van een kleine kring belangrijk. Mensen uit de buurt en uit andere wijkgemeenten zijn welkom.  Al onze activiteiten staan op de agenda (link).
 
terug