Eeuwigheidszondag

20 november 2016
Eeuwigheidszondag
Wij gedenken de leden van onze gemeente die in het voorbije kerkelijke jaar zijn overleden. Na het noemen van de naam wordt een kaars ontstoken aan het licht van de Paaskaars, als teken van onze hoop op de opstanding tot het eeuwige leven. In de schikking liggen stenen met de namen van gemeenteleden die zijn overleden.
 
De regenboog staat voor verbinding tussen het Goddelijke en de aardse wereld,
en staat ook symbool voor het pad dat wij mensen gaan.
De veelkleurigheid van de regenboog omvat de emotie van de mens tijdens zijn reis op deze aarde, ieder leven kent voorspoed, vreugde en blijdschap, maar ook tegenslagen en verdriet. De regenboog kan ons troost bieden als wij hem zien verschijnen.

 
terug