Tweede advent

Zondag 4 december 2016
Tweede advent
Lezingen:  Jesaja 11: 1-10,   Matteus 3: 1-12
 
Op de bladzijde van "Gods oude plakboek" staat voor de 2e advent een verhaal over Johannes de Doper.
Links staan , door gerbera's hooghartig uitgebeeld, de farizeeën en sadduceeën, het addergebroed,
zij komen naar de man, Johannes de Doper genaamd, die de toestromende mensen doopt in de rivier de Jordaan.
Deze mensen als cyclaam, kaapsviooltje en kalanchoë uitgebeeld, zijn door hedera omgeven als verbinding en daardoor is het "addergebroed" buitengesloten.
De fiere, eenvoudige figuur Johannes de Doper vertelt dat na hem iemand komt die veel meer mag,  dat Die zal dopen met de heilige Geest, de duif, en vuur en dat hij graan en kaf zal scheiden met de   wan.
 
terug