Kerstavond en Kerstmorgen

zaterdag 24 en zondag 25 december 2016
Kerstavond en Kerstmorgen
Dit is voorlopig het laatste verhaal uit “Gods oude plakboek”.
De herders houden de wacht bij de schapen en er verschijnt engel die zegt: Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. De bloemen van de amaryllis in de vaas hebben de vorm van een trompet en zijn een beeld voor deze blijde boodschap. Door de notenbalk met cyclaampjes bovenin wordt de hemelse legermacht in beeld gebracht.

Bij de kerstroos.
De herders in de kerstnacht kregen hemelse muziek te horen en begrepen dat deze nacht bijzonder was. Ze stonden op en de muziek van de engelen en de schapenbellen trok met hen mee. Een klein herderinnetje liep dromend achteraan. Plotseling begon het stil te sneeuwen. Grote vlokken vielen dicht op elkaar en bedekten de aarde met een dikke witte deken. Ze had zo graag bloemen willen plukken voor dit kindje en zijn ouders. Ze werd er verdrietig van en begon te huilen. Haar warme tranen raakten de aarde, de sneeuw smolt. Ze knielde en zag een bloem die ze nog nooit eerder had gezien. Wit als sneeuw met gouden meeldraden. Zo ontstonden de eerste kerstrozen uit tranen van liefde.
 

 
terug