Thema: Verstaan

Vespers woensdagavond 15 maart.
Thema: Verstaan
 Achter de bril staat een Olifantsoor, waar een “oor” af gehakt is. Volgens het verhaal hakte Petrus een oor af van Malchus een van de dienaren van de Hogepriester die kwamen om Jezus gevangen te nemen.
 
De figuur Malchus komt alleen voor in het Johannesevangelie. (Joh. 18: 10 – 11) Petrus pakte het zwaard dat hij bij zich had en sloeg daarmee het oor af van Malchus, de knecht van de Hogepriester. Jezus riep Petrus tot de orde en zei tegen hem: Doe je zwaard weg, want mijn Vader wil dat ik dit lijden draag en ik doe wat hij wil.(Bijbel in gewone taal) In het evangelie van Lucas (de arts) wordt vermeld dat Jezus het oor aanzet en geneest.

 
terug