Thema: Een loden last.

Vespers woensdagavond 29 maart
Thema: Een loden last.
Achter de bril ligt een berkenhouten kruis. In 3 van de 4 evangeliën wordt Simon van Cyrene genoemd als degene die het kruis voor Jezus droeg. Ze dwongen een voorbijganger, die net de stad in kwam, Simon van Cyrene, de vader van Rufus en Alexander om het kruis te dragen. (Marcus 15:21 Nieuwe vertaling)
Cyrene was Romeinse kolonie in Noord Afrika, waar een Joodse gemeenschap was.
 
terug