Gebed voor de eenheid van de christenen

Zondag 19 januari 2020.
Gebed voor de eenheid van de christenen
Links hebben we Malta aangelegd. Het donkergrijze doek is de woelige zee met grote golven, de boot is omgekieperd en laat een spoor achter van spullen die overboord zijn gezet. Opvallend is de trekkende beweging van de rode “touwen” het beeld van een reddingsactie. Een welvarende bevolking trekt de opvarenden die uit de wereldboot dreigen te vallen naar zich toe.
Het gipskruid in en bij de boot stelt de schipbreukelingen voor waarvan er al enkelen uit de boot gevallen zijn. De kaars die er bij staat is een beeld voor het evangelie. De kalanchoe’s op Malta zijn rood, en vormen een symbool voor het warme welkom.

De peddels zijn neergelegd tijdens de voorbeden en dragen de woorden: Verzoening, Verlichting, Hoop,
Vertrouwen, Kracht, Gastvrijheid, Bekering en Vrijgevigheid.

 
terug