Derde advent

Zondag 15 december 2019
Derde advent
 Zijn grillige levensloop wordt getoond door een boomtak met markeringspunten: een slinger met steentjes staat symbool voor zijn tijd als herder. Samuël zalfde hem tot koning, vandaar het kruikje olie. David speelde op de lier voor koning Saul om de kwade geest te verdrijven, de lier is het derde punt. Zo kwam David in dienst bij koning Saul, Sauls zoon Jonathan vatte innige vriendschap op voor David; hij had David zo lief als zijn eigen leven. Een rode roos laat dat zien. Toen David koning was geworden, haalde hij de ark van God naar de Davidsburcht. Hij maakte er een groots gebeuren van, waarbij hij voor de ark uit danste, slechts gekleed in een linnen priesterhemd, dat zien we hier rechts. David maakte ook grote fouten, bijvoorbeeld met Batseba, de vrouw van Uria. De distels herinneren daaraan. Toch zien we David het meest als koning, vandaar de kroon met gerbera’s op de voorgrond.
 
terug