Eeuwigheidszondag

Zondag 24 november 2019
Eeuwigheidszondag
De krans staat symbool voor de oneindigheid van de kringloop van het leven. Met een rouw of herdenkingskrans gedenk je het leven en de eeuwige liefde. De leegte in het midden is de lege plek die mensen bij ons achterlaten.
De krans is bekleed met het groen van de Thuya, (conifeer) die ook wel levensboom wordt genoemd omdat hij altijd groen blijft.
Het broze bestaan wordt  weergegeven door het riet. Riet is  buigzaam en breekbaar en daarom een beeld van zwakte.
Tarwearen beelden de vruchtbaarheid van de levens van overleden uit.
Witte calla’s zijn een beeld voor Gods goedheid want ze zijn gericht op de hemel en samen met de zuidenwindlelies en de schaal met witte rozen verbeelden zij ook het licht waarnaar wij naar uit mogen zien.
Rondom de schaal liggen stenen met de namen van gemeenteleden, die in het afgelopen jaar zijn overleden en na afloop van de dienst kunnen worden meegenomen door nabestaanden. Ook liggen er enkele blanco stenen voor degenen aan wie we denken, maar die niet tot onze gemeente behoren.
Tussen de stenen liggen slingers klimop, als teken van Gods trouw.
Zo bevelen wij de mensen die ons dierbaar waren aan in de liefde van de Eeuwige.
 
terug