Algemene Kerkenraad zet stip op de horizon

Algemene Kerkenraad zet stip op de horizon

PgH-gebouwencommissie
De PgH-gebouwencommissie heeft het advies in de vergadering op maandag 27 mei 2024 toegelicht. De commissie heeft gekeken hoe wij ‘het beste voor mensen kunnen combineren met een gezond rentmeesterschap’. Hiervoor hebben zij een aantal objectieve criteria opgesteld. Waaronder bouwkundige staat, aanwezigheid keuken en parkeermogelijkheden. Aan ieder criterium hebben ze een weegfactor gekoppeld. Niet alle criteria zijn even belangrijk voor een bloeiende geloofsgemeenschap.
De Dorpskerk op de Kerkbrink moet geschikt gemaakt worden voor de twee geloofsgemeenschappen. Hiervoor is nader onderzoek nodig op drie punten: financiële -, praktische - en inhoudelijke haalbaarheid. Wat betreft praktische haalbaarheid betekent dit of er voldoende ruimte is in de Dorpskerk om tegelijkertijd te vieren en activiteiten te houden. Inhoudelijke haalbaarheid gaat over het verschil in geloofsbeleving en aankleding van het gebouw. Onder het voorbehoud dat het haalbaar is, is dit voorlopig besluit genomen.
Tijdens de verbouwing van de Dorpskerk blijft Bemore+ in de Bethlehemkerk. De Grote Kerk verhuist voor de duur van de verbouwing. In 2028 of zoveel eerder als mogelijk wordt de Dorpskerk de nieuwe thuiskerk van de Grote Kerk en Bemore+. De Bethlehemkerk komt op dat moment vrij en wordt verhuurd of verkocht.
Meerdere leden van de algemene kerkenraad benadrukken dat de haalbaarheid onderzocht moet worden. Een tweede zorgpunt is onze presentie in het zuidelijk deel van Hilversum. Mogelijk kunnen zogenoemde Aanlandplekken hierin voorzien.
Voorlopig besluit
Onderdeel van het voorlopig besluit is dat alle gebouwen door alle geloofsgemeenschappen gebruikt kunnen worden. Deze deelbesluiten worden definitief na het besluit dat de algemene kerkenraad neemt op 24 juni 2024; daarna wordt zo spoedig mogelijk een Commissie Dorpskerk ingesteld die de opdracht krijgt om een plan te maken om de Dorpskerk geschikt te maken als thuiskerk voor de twee geloofsgemeenschappen. Verder worden de medewerkers van de Protestantse gemeente snel en zorgvuldig geïnformeerd over de personele consequenties voor hen.
De PgH-gebouwencommissie heeft veel werk verzet en dat heeft geresulteerd in een gedegen advies. Uit alle geloofsgemeenschappen hebben leden deelgenomen aan de commissie. Het advies is unaniem. De algemene kerkenraad heeft hiervoor veel waardering. Onder grote belangstelling is in de vergadering in alle openheid en met respect voor elkaars visie omgegaan. Het voorlopig besluit is in consensus genomen.
 

Verrijkingsbijeenkomsten

De algemene kerkenraad gaat met gemeenteleden in gesprek tijdens drie verrijkingsbijeenkomsten. Van harte welkom om mee te praten over dit voorlopige besluit. De bijeenkomsten zijn voor alle leden toegankelijk en niet specifiek voor de locatie. De bijeenkomsten zijn live te volgen met een toegangscode.
Dinsdag 28 mei 14.30 uur in Bethlehemkerk (https://kerkdienstgemist.nl/stations/252-Protestantse-wijkgemeente-Bethlehemkerk )
Dinsdag 28 mei 20.00 uur in De Morgenster ( https://kerkdienstgemist.nl/stations/557-De-Morgenster )
Woensdag 29 mei 20.00 uur in de Grote Kerk ( https://kerkdienstgemist.nl/stations/202-Hervormde-wijkgemeente-Grote-Kerk-Hilversum )


Eventuele link naar het rapport van de PgH-gebouwencommissie:
https://www.pknhilversum.nl/wp-content/uploads/2024/05/20240525_PgH-gebouwencommissie_PGH2024.pdf
 

terug