Gemeenschappelijke viering met de Regenboog

Zondag 27 oktober 2019
Gemeenschappelijke viering met de Regenboog
 De discipelen die staan te luisteren worden voorgesteld door de geelrode rozen. Rode rozen zijn een beeld voor de liefde. De discipelen krijgen opdracht  om elkaar lief te hebben zoals ook Jezus hen heeft liefgehad. Zij krijgen de opdracht weg te gaan en vrucht te dragen. De vruchten die Jezus van ze verwacht staan vooraan in de schikking
Tussen de discipelen liggen slingers klimop, dat doet precies wat de naam zegt, het klimt omhoog. En het hecht zich ook vast en blijft groen. Daarom is het een beeld voor trouw van God aan ons en trouw aan elkaar. Want wat je de Vader in mijn naam vraagt zal Hij je geven.
 
terug