Jeugdwerk

Cartoon: Pixabay
Jeugdwerk

Er is beneden in de kerk oppas voor de allerkleinsten van nul tot vier jaar. Ze kunnen voor de zegen worden opgehaald en het laatste deel van de viering in de kerkzaal meemaken.

Aan het begin van de dienst luidt één van de kinderen de bel en steekt de kaarsen aan. De kerkrentmeester van dienst helpt daarbij.

Voor de overweging is er een kindergesprek met de kinderen op de trap, een inleiding op de viering en de kindernevendienst.

Na het zingen van een kinderlied gaan de kinderen naar de kindernevendienst. Er is een groep voor de onderbouw en voor de bovenbouw. De kinderen gaan aan de slag met het thema van het Bijbelverhaal van de zondag: er wordt met elkaar gepraat en geluisterd, maar ook geknutseld en getekend. 


Voor de jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar is er tijdens de overweging jongerendienst in de 'Tweede Kamer, hun eigen ruimte. Daar wordt doorgepraat over het thema van de zondag, de actualiteit en wat de Bijbel daarover leert.
 
Zesmaal per jaar hebben de jongeren van twaalf tot en met zeventien een Kapelviering in het Stiltecentrum rond een thema. Ze bidden, zingen en gaan de aan de slag met het stellingenspel waarbij jongeren stelling nemen in kwesties die met het thema te maken hebben. Deze viering duurt net zo lang als de kerkdienst voor de volwassenen.
 
Leren

Kinderkring
Tweemaal per jaar werken de kinderen die op de basisschool zitten, aan een geloofsthema in de kinderkring. Zij komen dan twee zaterdagmiddagen achtereen bij elkaar om onderwerpen rond samen gemeente en kerk zijn verder uit te werken. Regelmatig is er een uitstapje aan gekoppeld.

Provider
Met de jongeren werkt de Morgenster met de methode Provider. Er is een groep van twaalf tot vijftien jaar en een groep van vijftien tot achttien jaar. De predikant en verschillende gemeenteleden leiden themablokken van drie tot vier bijeenkomsten.

Jongeren+gespreksgroep
De jongeren+gespreksgroep is voor jongvolwassenen die studeren of een baan hebben. Het is er gezellig, maar er zijn ook mooie gesprekken over de belangrijke onderwerpen van het leven. De gespreksgroep staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in het geloof of over het geloof wil praten.
 
Dienen
Ieder najaar doen de kinderen mee met de operatie schoenendoos als diaconaal project in het klein. De kinderen versieren een schoenendoos en vullen die met speelgoed en spullen voor levensonderhoud voor een leeftijdsgenootje in een ver land. Dit wordt vanuit de kindernevendienst georganiseerd.

Eens in de drie jaar organiseert de gemeente een groot diaconaal project voor jongeren vanaf 16 jaar naar een Afrikaans land. De afgelopen jaren zijn de groepen naar Oeganda (driea keer) en Mozambique geweest. Deze jongerenreis heeft een vormende, diaconale en samenbindende doelstelling.
 
Ontspannen

Kampen
Er is ieder jaar een kinderkamp voor alle kinderen tussen de vier en de twaalf jaar. Dit jaar is het kamp voor het eerst gehouden samen met de kinderen van de Regenboogkerk. Op zondagochtend is er een kampviering. Het kamp is om plezier met elkaar te maken, elkaar beter te leren kennen en vrienden te maken.

Ook is er een kamp voor de jongeren van twaalf tot zeventien jaar, in een kamphuis of in een tent. Naast sport en spel staat er een thema centraal. 

Tweede Kamer
Zes keer per jaar zijn er activiteiten op vrijdag avond voor de jongeren in de Tweede kamer, voor de gezelligheid en de onderlinge band. Ieder jaar doen ze mee aan Sirkelslag, een wedstrijd voor jongerengroepen van de PKN.
 
Jongerenwerker
Vanaf het najaar 2016 is er een jongerenwerker verbonden aan de Morgenster. Het jeugdwerk komt een nieuwe fase van ontwikkeling en de nieuwe activiteiten zullen op de website verschijnen.
 
 

 

terug