Steek een kaars aan

Steek een kaars aan
Zolang als het nodig en zinnig is openen we op zaterdagmorgen de Morgenster, steeds van half elf tot twaalf uur. U kunt een kaarsje aansteken en een gebedsintentie kwijt die de zondag er op wordt meegenomen in de voorbeden. Daar wordt goed gebruik van gemaakt, hebben we gemerkt.
 
terug