Kerk in de buurt

Cartoon: Pixabay
Kerk in de buurt

De wijkgemeente heeft als missie om kerk in de buurt te zijn, want in de profielschets staat:“De Morgenster zoekt naar wegen om Gods liefde in de wijk op een hartelijke, eigentijdse, open, trouwe en gastvrije manier vorm te geven en zo tot zegen te zijn voor elkaar en de wijk”
 
Op verschillende manieren krijgt dat vorm:
-Voor diverse activiteiten, zoals cursussen en speciale avonden, worden mensen in de buurt uitgenodigd om deel te nemen
-Traditiegetrouw vinden in De Morgenster eenmaal per twee maanden maaltijden op vrijdagavond plaats waarbij gemeenteleden en buurtgenoten met elkaar aan tafel gaan
-De wijkgemeente onderhoudt intensief contact met de Heilig Hart- en Heilige Josephparochie aan het Cuypersplein. Twee maal per jaar vinden er o.a. gemeenschappelijke vieringen/vespers plaats in de tijd voor Kerst en Pasen
-De wijkgemeente neemt deel aan LeeftSamen waarbij mensen in de buurt elkaar opzoeken om te profiteren van elkaars talenten en faciliteiten

terug