Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019
Kerkbalans 2019
Graag geven de kerkrentmeesters inzicht in de Kerkbalans 2019.
Hieronder vindt u een vergelijking van Kerkbalans 2019 t.o.v. het vorige jaar:
 
Jaar Totaal toegezegd Aantal deelnemers Ontvangen Nog te ontvangen Ontvangen niet toegezegd Totaal toegezegd + Ontvangen niet toegezegd
2019 € 84.915,38 363 € 39.307,08 € 45.608,30 € 880,00 € 85.795,38
2018 € 89.926,98 407 € 88.067,98 € 1.859,00 € 940,67 € 90.867,65

Het eerste wat opvalt is de daling van het aantal deelnemers dat bijdraagt aan de Kerkbalans. Het aantal deelnemers in 2019 is 363 t.o.v. 407 in 2018.
Hiermee is ook de daling van het totaal bedrag aan toezeggingen van 2019 t.o.v. 2018 met ca. € 5.000,- te verklaren.

Met vriendelijke groet namens de kerkrentmeesters,
Jos Hexspoor
 
terug