Kerkenraad

Cartoon: Pixabay
Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van De Morgenster, en het kleinere dagelijks bestuur is het moderamen. De kerkenraad komt in beginsel één maal per maand bij elkaar. Het moderamen vergadert ook elke maand, twee weken voor de kerkenraadsvergadering, om de lopende zaken door te nemen en de kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden. De eigenlijke beslissingen worden genomen in de kerkenraadsvergaderingen.

Door het jaar heen spreekt het moderamen met verschillende geledingen binnen de kerk, om goed voeling te houden met wat er speelt in de verschillende groepen binnen De Morgenster.
 
De Morgenster is één van de vijf wijkgemeenten die Hilversum rijk is. Samen vormen ze de Protestantse gemeente van Hilversum. Iedere wijkgemeente levert een afgevaardigde aan de overkoepelende Algemene Kerkenraad.

 
In de kerken die horen bij de Protestantse gemeente Hilversum – de Bethlehemkerk, de Regenboogkerk, de Grote Kerk, de Diependaalse kerk, Vitamine G en de Morgenster – wordt onder leiding van de stuurgroep PgH2025 nagedacht over kerkzijn in Hilversum in de komende jaren.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Predikant
Erik van Halsema

Ouderlingen

Evert van den Brink (voorzitter kerkenraad en moderamen)
Hennie Burggraaff (ouderling communicatie en oecumene)
Machteld Eilander (ouderling pastoraat, moderamen)
Marya de Haas (beleidsouderling, moderamen, afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad)
Agnes van Lambalgen (ouderling pastoraat)

Diaconie
Joanne Schuitemaker (voorzitter)
Erna Doornekamp
Eveline van Toor
Henk Verrij (moderamen)

Kerkrentmeesters
Casper Bos (penningmeester)
Andries Furster (activiteitenfonds)
Jos Hexspoor (Kerkbalans)
Isak Laurens (vertegenwoordiger in het College van Kerkrentmeesters)
Richard Stroband (voorzitter, moderamen)

Scriba: Elma Hoekstra
Notulist kerkenraad/moderamen: José van Wageningen

De kerkenraad is het bestuur van De Morgenster, en het kleinere dagelijks bestuur is het moderamen. De kerkenraad komt in beginsel één maal per maand bij elkaar. Het moderamen vergadert ook elke maand, twee weken voor de kerkenraadsvergadering, om de lopende zaken door te nemen en de kerkenraadsvergaderingen voor te bereiden. De eigenlijke beslissingen worden genomen in de kerkenraadsvergaderingen.

Door het jaar heen spreekt het moderamen met verschillende geledingen binnen de kerk, om goed voeling te houden met wat er speelt in de verschillende groepen binnen De Morgenster.
 
Ieder jaar komt de kerkenraad een dag bij elkaar om over een thema te praten; in 2016 is gesproken over de missie van De Morgenster, waarom willen wij graag kerk zijn in Hilversum Noord Oost?

De Morgenster is één van de vijf wijkgemeenten die Hilversum rijk is. Samen vormen ze de Protestantse Gemeente van Hilversum. Iedere wijkgemeente levert een afgevaardigde aan de overkoepelende Algemene Kerkenraad. Voor onze wijk is dat beleidsouderling Marya de Haas.
 
Naar aanleiding van het herijkingsproces heeft de Algemene Kerkenraad besloten de komende jaren een bezinningsperiode in te gaan waarin de wijkgemeenten met elkaar in gesprek gaan over de vorm en inhoud van de Protestantse gemeente Hilversum in 2025.

De kerkenraad bestaat uit de volgende personen:

Predikant

Erik van Halsema

Ouderlingen

Machteld Eilander (pastoraat, moderamen)
Marya de Haas (beleid, afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad)
Agnes van Lambalgen (pastoraat)
Jan de Leede (voorzitter kerkenraad en moderamen)

Diaconie

Henk Verrij (moderamen)
Erna Doornekamp
Eveline van Toor

Kerkrentmeesters

Richard Stroband (voorzitter, moderamen)
Philip Posthumus (penningmeester, afgevaardigd naar de algemene kerkenraad)
Andries Furster (actie kerkbalans)
Jos Hexspoor (actie kerkbalans, collectebonnen) 
 
 

terug