Klimop

Bloementaal
Klimop
Een oude bekende voor trouwe kerkgangers in de Morgenster. Klimop is een symbool van Gods trouw en trouw aan elkaar en eeuwig leven omdat de plant altijd groen blijft.

Wellicht is het de plant die we het meeste gebruiken. Gods trouw past overal wel bij en in de nuchtere praktijk kun je het mooi gebruiken om kale plekken in een schikking op te vullen. Het is ook een beeld voor omhelzende (en misschien soms verstikkende) liefde, want klimop hecht zich aan muren en bomen. In Griekenland kreeg een bruidspaar klimopranken als symbool voor eeuwige liefde.
 
Op de foto’s een perenboom overwoekerd door klimop. Omstreeks 1960 had m’n moeder een paar klimopjes, die het in huis niet wilden doen. Ze gooide ze in de tuin. Eén kwam tegen een perenboom terecht en ging groeien.
Foto 1: de bewuste perenboom in 2005. Foto 2: in 2015.
De perenboom heeft jarenlang nog kans gezien enkele peren te produceren. Op de laatste foto heeft de boom het opgegeven, maar de klimop blijft de dode boom trouw omhelzen.
 
De naam Klimop voor de Hedera helix is voor de hand liggend, de plant klimt overal tegenop.
In de oudheid was klimop toegewijd aan Donar en Bacchus. Deze 2  goden gebruikten de klimop als bewijs van mannelijke kracht.
 
Volgens de mythologie had de klimop goddelijke vermogens, o a. helderziendheid en profetie. Met een krans van klimop op je hoofd zou je heksen kunnen herkennen.
Op oude afbeeldingen wordt vaak een wijnrank samen met klimop afgebeeld. Boven de deur van herbergen hing in vroeger tijden vaak een klimoprank. Klimop zou de invloed van drank onschuldig maken. Aan klimop werd een genezende werking toegeschreven voor allerlei kwalen.
terug