Wij de kerk

Wij de kerk
De kerkenraad heeft besloten om de Morgenster aan te melden op de website www.wijdekerk.nl. Deze website is een initiatief christelijke LHBT’ers (lesbisch, homo,bi,transgender) en kerken kunnen op deze site aangeven in welke mate LHBT’ers welkom zijn in hun kerk.

Voor de Morgenster betekent dit dat mensen van welke geaardheid dan ook zijn welkom, ook aan de Tafel van de Heer. Elke verbintenis in liefde en trouw tussen twee mensen kan bij ons ingezegend worden.
terug