4 juli 2020

4 juli 2020
Moment van ontmoeting, gelegenheid om een kaarsje aan te steken en "op gepaste afstand" koffie te drinken.
De schikkingen hebben een meditatieve functie.
 
zondag 28 juni 2020

zondag 28 juni 2020
Inplaats van de jaarlijkse overstapdienst werd in de Morgenster met één overstapper en familie gekeken naar het moment van overstappen in de gezamenlijke dienst met de Bethlehemkerk, waarna eigen activiteiten met de aanwezigen werden gedaan. Traditiegetrouw staat er een Berenklauw bij de schikking van zaterdag. De berenklauw heeft de betekenis van bescherming omdat het een schermbloemige is en de vorm aan een paraplu doet denken.
 
zaterdag 27 juni 2020

zaterdag 27 juni 2020
meditatieve schikking
 
zaterdag 20 juni 2020

meditatieve schikking
zaterdag 20 juni 2020
 
zaterdag 13 juni 2020

meditatieve schikking
zaterdag 13 juni 2020
 
trinitatis

zaterdag 7 juni 2020
trinitatis
3 x 1 =1
 
zaterdag 31 mei

zaterdag 31 mei
Glazen pot met klimop, symbool voor Gods trouw
Witte kalanchoë : het licht waarop wij hopen,
En daarboven een uitbeelding van vlammen
                   De heilige Geest.
 
 
zaterdag 31 mei 2020

zaterdag 31 mei 2020
Het licht van Pasen
Ontvlamt met Pinksteren
Als een lopend vuur
Als een laaiend licht
Opent ogen en harten
Laat mensen opstaan
En in beweging komen
En elkaars taal verstaan
Feest van de Geest

L. Dolstra-Beute.

 
 
26 april tot 31 mei

Corona Passiflora
26 april tot 31 mei
“De corona (krans) is een structuur die voorkomt bij alle plantensoorten uit de familie Passifloraceae. Waarschijnlijk is deze structuur de bron van het kruisigingsverhaal van Jezus, waardoor de naam Passiflora verklaard kan worden. Deze structuur komt voor bij alle geslachten in de familie Passifloraceae, maar is het meest ontwikkeld bij passiebloemen (Passiflora).” .  
 
vanaf zaterdag 26 april

bij de ingang
vanaf zaterdag 26 april
In de glazen pot
Klimop : Gods trouw
Witte Kalanchoë verwijst naar het licht waarop wij hopen.
 
zaterdag 26 april 2020

zaterdag 26 april 2020
De plant heet Corona passieflora, Passiebloem.
Droge verdorde hyacinten: beeld voor dood en verderf die de corona veroorzaakt.
Kruis, anker en hart zijn symbolen voor geloof hoop en liefde, om deze moeilijke tijd te doorstaan.

“De corona (krans) is een structuur die voorkomt bij alle plantensoorten uit de familie Passifloraceae. Waarschijnlijk is deze structuur de bron van het kruisigingsverhaal van Jezus, waardoor de naam Passiflora verklaard kan worden. Deze structuur komt voor bij alle geslachten in de familie Passifloraceae, maar is het meest ontwikkeld bij passiebloemen (Passiflora).”
.

 
 
zaterdag 11 april 2020 

Stille Zaterdag
zaterdag 11 april 2020 De steen is weggerold
 
15 maart tot 11 april 2020

15 maart tot 11 april 2020
Vanaf 15 maart is de kerk gesloten, de diensten worden samen met de Regenboogkerk lifestream uitgezonden.
Op zaterdag is de kerk geopend van half 11 tot 12 uur. Er kan een kaarsje aangestoken worden en een gebedsintentie
ingeleverd, die de zondag er op wordt meegenomen in de voorbeden. In deze periode bleef  de basisschikiing staan en droeg bij  als meditatiepunt. 
 
 
2e zondag in de veertigdagentijd.

Zondag 8 maart 2020
2e zondag in de veertigdagentijd.
Lezing: Openbaring 2: 1-7; Lucas 23: 35-43
Thema: De kruiswoorden van Jezus 2: Vandaag nog met mij in het paradijs.

De kruiswoorden van Jezus zijn het thema voor deze veertigdagentijd. Daarom staat in deze weken het kruis centraal in de schikking en vormt de basisschikking. Elke week wordt het kruiswoord van de week rondom het kruis uitgebeeld. Vandaag is paradijs het steekwoord.
Of we nou moeten wachten tot we het later boven mogen zien of een verhaal is van lang geleden of we er hier beneden aan moeten kwamen we niet helemaal uit. In elk geval zijn we op de treden maar alvast begonnen met een stukje symbolisch paradijs aan te leggen.
 
lees meer »
 
1e zondag in de veertigdagentijd

Zondag 1 maart 2020
1e zondag in de veertigdagentijd
Lezing: Lucas 23: 34a  Jesaja 53: 1-7; Genesis 4: 23-24; Lucas 23: 32-35
Thema:  De kruiswoorden van Jezus 1: Vader vergeef het hum, want ze weten niet wat ze doen.

Het thema voor de 40 dagentijd  zijn de kruiswoorden van Jezus. ‘
De basisschikking in deze periode bestaat uit het verloren gewaande kruis, dat toch nog uit een van de spelonken van de kerk tevoorschijn is gekomen. Degene die het daar heeft opgeborgen en ons niet verteld, zij het vergeven.

Bij het kruis wordt elke week het kruiswoord van de week uitgebeeld.
lees meer »
 
Bevestiging van ambtsdragers

Zondag 2 februari 2020
Bevestiging van ambtsdragers
Thema: Geluk vinden
Lezingen: Sefanja 2: 3, 3: 9 - 13; 1 Corinthiers 1: 22 - 27; Matheus: 5; 1 - 12

Het thema van de viering van vandaag is ‘geluk vinden’. De liturgische kleur is rood: we bevestigen vier ambtsdragers, daar zijn we verheugd over en herkennen er het werk van de Heilige Geest in.
Geluk: het symbool daarvan is het klavertje vier. Eigenlijk bestaat dat uit vier harten, dat komt goed uit nu Elma, Philip, Agnes en Marya vandaag laten zien dat ze hart voor de kerk hebben.
 
lees meer »
 
Gebed voor de eenheid van de christenen

Zondag 19 januari 2020.
Gebed voor de eenheid van de christenen
Thema: Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons.
Lezing: Psalm 107: 1 – 9; Handelingen 27: 18 – 28: 10.


Het verhaal van vandaag gaat over Paulus die onderweg is naar Rome en schipbreuk lijdt bij Malta. Daar worden ze met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Dit is het moment dat het evangelie Malta bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd.
 
lees meer »
 
Kerstavond en Kerstmorgen.

24 en 25 december 2019
Kerstavond en Kerstmorgen.
Thema: Een droom van een kind.
Lezing: Mattheüs 1: 18 - 25  

Tijdens de adventsperiode hebben we de ster gevolgd. Hier is de grote ster met de vier voorvaderen die we tijdens onze tocht hebben ontmoet: Juda, Obed, David en Josia.
lees meer »
 
Vierde advent

Zondag 22 december 2020
Vierde advent
Lezingen: 2 Koningen 22: 1-11; 2 Koningen 23: 1-3; Matteüs 1: 12-20
Thema: Volg de ster  - Josia

Vandaag gaat het over Josia, die al koning werd toen hij 8 jaar was. Zijn naam is toegevoegd op de ster en aan het takken die de voorvaders van Jezus voorstellen.
lees meer »
 
Derde advent

Zondag 15 december 2019
Derde advent
Thema: Thema: Volg de ster – David
1e lezing: 1 Samuël 16:10-13; 2e lezing: 1 Samuël 17:57 – 18:4; 3e lezing: 2 Samuël 6: 12-14;
4e lezing: 1 Samuël 11: 26- 12; 5e lezing: 2 Samuël 7: 8-12

Op deze derde adventszondag gloort het licht van Kerst: een strook roze naast het paarse achtergronddoek. In de stamboom van Jezus staat vandaag David centraal. Er zijn vijf schriftlezingen, we leren David daardoor aardig kennen.
lees meer »
 
Tweede advent

Zondag 8 december 2019
Tweede advent
Thema: Volg de ster - Obed
Lezingen: Ruth 4: 11-22; Matt. 1: 3-5

Met de kinderdienst volgen ook wij de ster in deze adventstijd.
Elke week staat een van de aartsvaders centraal, vorige zondag was het Juda. Enkele takken van de “stamboom” zijn blijven staan en elke zondag worden takken uit de schikking toegevoegd.
 
lees meer »
 
Eerste advent

Zondag 1 december 2019
Eerste advent
 Lezing: Genesis 49: 8 - 12; Matteüs 32 – 44
Thema: Juda de Leeuw

Vandaag is de startzondag van de advent periode.
Het thema van deze periode is: “ Volg de ster”
Het onderwerp van de eerste adventzondag is één van de voorvaderen van Jezus, in de weken hierna volgen uit de lange lijst van voorvaderen nog drie,
Zij zullen elke zondag afgebeeld worden op de vijfpuntige ster, ook wel Pentagram genoemd die gemaakt is van takken, een verwijzing naar een stamboom.
Eén punt “straalt” naar beneden, naar de aarde, waar wij Jezus verwachten en… we gaan op weg naar kerst.
 
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag

Zondag 24 november 2019
Eeuwigheidszondag
Lezingen: Jesaja 60: 1 -11 en 17 – 22; Matheus 5: 1 - 12
Thema: Dit broze bestaan.


Vandaag staat de schikking in het teken van het herdenken van de mensen uit de gemeente en in ons persoonlijk leven die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
 
lees meer »
 
Gemeenschappelijke viering met de Regenboog

Zondag 27 oktober 2019
Gemeenschappelijke viering met de Regenboog
Lezing: 1 Johannes 3: 18 – 24: Johannes 15: 1 – 17:
Thema :  Ik ben de wijnstok
De wijnranken op de bovenste tree vormen een beeld voor Jezus, die zegt: Ik ben de ware wijnstok. In deze tijd van het jaar zijn ze niet zo mooi meer, maar daar staat tegenover dat ze wel echt zijn.
 
lees meer »
 
Viering met Sherpa

Zondag 22 september 2019
Viering met Sherpa
Thema: Wat is vrede?

Vandaag start de Vredesweek, het thema van deze viering: “Wat is vrede?” In de schikking valt als eerste de duif op, vliegend boven de bloemen.
lees meer »
 
Startzondag

zondag 15 september 2019
Startzondag
Lezing: Handelingen 2: 37-42
Thema: Rondom Jezus.

Toen wij ons gingen bezinnen op het thema “rondom Jezus”  kwamen we op de vraag: Hoe gaan we Jezus voorstellen en dus hoe stel jij je Jezus voor.? De een had wat verder gedacht dan de ander. Je kunt Jezus voor stellen met een mooie bloem en er anderen omheen zetten Maar ja welke? Is er eigenlijk wel een bloem mooi genoeg om Jezus voor te stellen?
 
lees meer »
 
Overstapdienst, Pelgrimszegen

Zondag 7 juli 2019,
Overstapdienst, Pelgrimszegen
Lezingen: Jesaja 66 10 – 14;
Lucas 10: 1-20
Thema: De reis van je leven.

In de schriftlezing Lucas 10: 1- 10 horen we hoe Jezus 72 leerlingen twee aan twee op stap stuurt.
lees meer »
 
Pinksteren

Zondag 9 juni 2019
Pinksteren
Lezing: Ezechiël 37: 1 – 14;
Handelingen 2: 1 – 11.
Thema: De geest die levend maakt.

Bij de voorbereiding van een schikking beginnen we altijd met de lezingen te lezen. Nadat we Ezechiël gelezen hadden hebben we meteen maar besloten dat  een dal vol dorre doodsbeenderen symbolisch nieuw leven in  blazen ons te machtig was.
Onze inspiratie schoot te kort.
 
lees meer »
 
Zondag 21 april 2019

Paasmorgen
Zondag 21 april 2019
Lezing: Johannes 20: 1-18
Thema: Jezus is opgestaan

De vrouwen komen met specerijen bij het graf, om het lichaam van Christus te balsemen maar het graf op de bovenste trede is leeg.
lees meer »
 
Zaterdag 20 april

Paaswake
Zaterdag 20 april
Zaterdag 20 april; Paaswake
Lezingen uit:  Genesis, Exodus, Jesaja; Ezechiël; Lucas.

Om praktische redenen is de schikking van de Paaswake en Paasochtend dezelfde, met dit verschil dat tijdens de Paaswake naast het witte kleed een paarse strook is gehangen, die na afloop van de dienst weggehaald wordt.

 
lees meer »
 
Vrijdag 19 april 2019

Goede vrijdag
Vrijdag 19 april 2019
Lezingen: Het lijdensverhaal van het Lucasevangelie.
Thema: Gedenkdag van het lijden, kruisiging en dood van Jezus.
 
lees meer »
 
Donderdag 18 april 2019

Witte donderdag
Donderdag 18 april 2019
Lezing: Exodus 12: 1-3, 15-20; Johannes 13: 1-15
Thema: Voetwassing en laatste avondmaal.
lees meer »
 
Palmzondag

Zondag 13 april 2019
Palmzondag
Vandaag hebben we palm en passie zondag. Deze zondag heeft 2 kleuren: We zijn begonnen met rood voor de intocht in Jeruzalem waarbij Hosanna wordt gezongen. De kinderen hebben palmpasen stokken gemaakt en in de emmers op het rode kleed gezet. Zo meteen wordt het weer paars omdat we de stille week in gaan en bij Zijn lijdensweg stil staan.
 
lees meer »
 
5e zondag in de veertigdagentijd

Zondag 7 april 2019
5e zondag in de veertigdagentijd
Lezing:  Jeremia 31: 2-9; Lucas 22: 54-62
Thema: Petrus zegt dat hij Jezus niet kent.

Het bijbel verhaal van vandaag kennen we als 'de verloochening van Petrus'.
In de schikking staat Jezus (witte orchidee) rechts, bij de hogepriesters en tempeldienaars (kleurrijke bloemen en distels), die Hem gevangen hebben genomen
lees meer »
 
4e zondag in de veertigdagentijd

zondag 31 maart 2019
4e zondag in de veertigdagentijd
Lezingen: Psalm 22: 8-16; 1 Corinthiërs 1: 18-25; Lucas 22 vers  39 – 53
Thema: Jezus wordt gevangen genomen.

Wij hebben 40 dagen tijd om tot het Paasfeest te komen.
Het is de lijdenstijd en vanouds vastentijd.
Vandaag is het zondag Laetare dat is latijn voor ‘verheugt u’.
Het is de vierde zondag in de veertigdagentijd ook wel halfvasten genoemd. Het licht van Pasen breekt al even door, daarom hangt er een rose strook naast het paars.
Wij zijn halverwege naar het Paasfeest en daar verheugen wij ons op.
 
lees meer »
 
3e zondag in de veertigdagentijd

zondag 24 maart 2019
3e zondag in de veertigdagentijd
Lezing: Jesaja 50: 4-7 Lucas 22: 14-23 en 22: 31-34
Thema:  Jezus deelt brood en wijn uit.

We hebben wat commentaar gehad op de spelling van de veertigdagen tijd. Het moet eigenlijk aan elkaar. Het bord is gemaakt door iemand die nooit in de kerk komt en één van degenen die de basisschikking hebben gemaakt, had daar een mooi antwoord op. We hebben 40 dagen de tijd om ons voor te bereiden op Pasen. Weekdagen, want op zondag wordt er niet gevast.
Het is de derde zondag in de 40 dagentijd, zondag Oculi: Mijn ogen zijn gericht op de Eeuwige.
 
lees meer »
 
Dankdienst voor het leven van een dierbaar gemeentelid

vrijdag 22 maart 2019
Dankdienst voor het leven van een dierbaar gemeentelid
Gebruikte symboliek:
In een lijst hebben we een portret gemaakt. De lijst is omrankt met klimop, het beeld voor Gods trouw omdat het omhoog klimt en zich vasthecht.
lees meer »
 
2e zondag in de veertigdagentijd

Zondag 17 maart
2e zondag in de veertigdagentijd
Lezing: Jeremia 7: 1-11; Lucas 19  vers 45-48
Thema: Jezus en de tempel.
 
Vandaag is het de tweede zondag in de veertigdagentijd
Ook wel zondag Reminiscere dat is latijn voor “Gedenk uw barmhartigheden”
In de bloemschikking is Jezus, die we uitbeelden in de orchidee, aangekomen op het tempelplein.
 
lees meer »
 
1e zondag in de veertigdagentijd

Zondag 10 maart 2019
1e zondag in de veertigdagentijd
De kleur in de 40 dagentijd is paars, de kleur van boete en inkeer. Het getal 40 komt geregeld in de bijbel voor, zo ook vóór de Paastijd.
De veertigdagentijd, wordt ook wel vastentijd of lijdenstijd genoemd,
we leven toe naar het Paasfeest,  het feest van een nieuw begin.
Boven de schikking hangt er een boog, die aangeeft dat het 40 dagentijd is. Er onder een creatieve vorm van een schoolbord. Het is onze bedoeling daar elke week het thema van de week op te zetten. Op de tree staat een symbolische tempel als beeld voor Jeruzalem.
Samen vormt dat de z.g. basisschikking. Er voor komt elke week een schikking over het thema van de week.
Deze week is het thema: Jezus komt naar Jeruzalem.
lees meer »
 
Gebed voor de eenheid

Zondag 20 januari 2019
Gebed voor de eenheid
Lezing: Deuteronomium 16: 16-20 [NBV] :Lucas 4: 14-21 (Willibrordvertaling 1995)
Thema:  Gebed voor de eenheid.

Aankomende week is de week van het gebed voor de eenheid van de Christenen.
 
lees meer »
 
Kerstavond en Kerstmorgen

24 en 25 december 2018
Kerstavond en Kerstmorgen
Lezingen: Lucas 2: 1 – 7; Lucas 2 : 8 – 14
Thema: De toekomst is al gaande.

In de afgelopen adventsperiode was “de boom van Hoop” het doorlopend thema. Eerst zat de boom vol vraagtekens, maar  elke week werd een bordje omgedraaid en kwam het thema van die zondag tevoorschijn. Waar een toepasselijke schikking bij gemaakt werd.
 
lees meer »
 
Vierde Advent

Zondag 23 december 2018
Vierde Advent
Lezingen: Micha 5 : 1- 6; Lucas 1: 39-49; 1 Corinthiërs 2 1-5.
Thema: Niets te zien

In de evangelielezing van vandaag horen we over de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria.

 
lees meer »
 
Derde advent

Zondag 16 december 2018
Derde advent
Op de derde advent breekt het licht van kerst al even door Daarom hangt er een rose strook naast het paarse kleed. Áls je paars en wit door elkaar roert komt er rose van.
 
lees meer »
 
Tweede advent

zondag 9 december 2018
Tweede advent
In de “boom van Hoop” is het 2e vraagteken veranderd in “nieuwe weg."
Deze 2e advent hebben wij een nieuwe weg aangelegd.
Want er staat in de bijbel......
lees meer »
 
Eerste Advent

Zondag 2 december 2018
Eerste Advent
Adventsproject: Hoop doet leven.

Lezing: Zacharia 14: 4-9; Lucas 21: 25-31; 1 Thessalonicenzen 3: 9-13
Thema: Een teken van Hoop.

Voor het adventsproject hebben we een soort kerstboom gemaakt. Voor elke week een tak waarop het thema van die zondag wordt aangegeven. Nu zit de boom nog vol vraagtekens...
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag

Zondag 25 november 2018
Eeuwigheidszondag
Lezingen: gedeelten uit Genesis 45, 46, 49 en 50.
Thema: Koester de namen.
 
We gedenken vandaag de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar uit onze gemeente en uit ons leven weggevallen zijn.

 
lees meer »
 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondag 16 oktober.
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Lezingen: Deuteronomium 15: 1-11; Marcus 10: 17-31
Thema: Wat heb je nodig?

Toelichting voor grote en kleinere kinderen:
Wie denk je dat de baas is van de kerk?
Eigenlijk niet de dominee, bij voetballen zou je dat gewoon een bestuur noemen, maar in de kerk heet het Kerkeraad. De mensen die in dat bestuur zitten worden ambtsdragers genoemd. Elke zondag komen er met de dominee een paar mensen mee en 1 daarvan geeft de dominee een hand. Dat betekent dat de dominee tijdens de dienst wel de baas is. Als de kerk uit gaat geeft hij weer een hand en is de kerkeraad weer de baas. Als je in dat bestuur mee gaat doen moet je verschillende vragen beantwoorden, dat hoor je straks wel.
Dit was de kerktaal.
lees meer »
 
Inleiding in de bediening van Renate Japinga, jongerenwerker.

Zondag 30 september 2018.
Inleiding in de bediening van Renate Japinga, jongerenwerker.
Lezing: 1 Timoteüs 4: 9 – 16;
Thema: Allemaal bouwstenen.

In de grote vaas staat een boeket met bloemen, die betekenissen hebben i.v.m. de inleiding in de  bediening.
lees meer »
 
Sherpa zondag.

Zondag 23 september 2018
Sherpa zondag.
Lezing: Marcus 9: 33 – 37
Thema: Het belangrijkste in de kerk.

Door ds Jan de Vries werd de toelichting van de schikking verwerkt in de overweging.
 
lees meer »
 
Overstapdienst,

Zondag 8 juli 2018
Overstapdienst,
Lezing: Ezechiël 2: 1-7; Marcus 6:1-6a.
Thema: Blijf niet staren 
In de schriftlezing van vandaag horen we dat Jezus niet uit de voeten kan in Nazareth, het dorp waar hij groot werd.
lees meer »
 
Pinksteren,

Zondag 21 mei 2018
Pinksteren,
Lezingen: Genesis 11: 1-9;
Handelingen 2: 1-13;
Thema: De creativiteit van God
 
In deze kleurrijke pinksterschikking staat links de niet voltooide toren van Babel. 
lees meer »
 
Paaswake en Paasmorgen

Paaswake en Paasmorgen
Paaswake
Lezingen uit: Genesis, Exodus, Jesaja Ezechiël en Marcus

Paasmorgen
Lezingen: Genesis 2;4b-9; 15-25.; Johannes 20; 1-18
Uitleg aan de (grote en kleinere) kinderen:
Nu gaan we kijken naar het geheim van de graankorrel, kijk eens wat er gegroeid is van wat we 2 weken geleden hebben gezaaid..
lees meer »
 
Goede Vrijdag

Vrijdag 30 maart.
Goede Vrijdag
In de schikking staat vandaag het kruis centraal. Daaronder rode bloemen, verwijzend naar het bloed van Jezus.
lees meer »
 
Witte donderdag

Donderdag 29 maart 2018
Witte donderdag
Lezingen uit Exodus 12: 1-3,, Johannes 13: 1-15; Marcus 14: 33-37
Viering maaltijd van de Heer.

Een lampetschaal met water en handdoeken, verwijst naar de voetwassing.
lees meer »
 
Palmzondag

zondag 25 maart 2018
Palmzondag
Zondag 25 maart 2018 Palmpasen.
Lezingen: Marcus 11: 1-11; Philippenzen 2: 5-11
Thema:  Dichter bij het geheim
 
Voor de dienst zag de schikking er zo uit (zie inzet)
Maar door de kinderen werden palmpasen stokken voor de schikking gezet.
lees meer »
 
5e zondag 40 dagentijd

zondag 18 maart 2018
5e zondag 40 dagentijd
Lezing: Jeremia 31: 31-34; Johannes 12: 20-33
Thema: Het geheim van de graankorrel.
 
(Bij dit project wordt de toelichting door een van de schiksters aan de kinderen verteld deze keer is die versie ongeveer overgenomen). 
 
Vandaag gaat het over het geheim van de graankorrel. De weg op het labyrint is beplakt met graankorrels.
 
lees meer »
 
Zaterdag 17 maart 2018

Dienst van woord en gebed bij het afscheid van Reinier Frans Jacob Beltman
Zaterdag 17 maart 2018
Lezing:  uit Johannes 4

Met een veelkleurig boeket rozen herdenkt de taakgroep liturgisch bloemschikken ds Reinier Beltman. Hij stelde de groep in de gelegenheid om met liturgisch bloemschikken te beginnen en uit te bouwen.
lees meer »
 
Vierde zondag 40 dagentijd

zondag 11 maart 2018
Vierde zondag 40 dagentijd
Zondag Laetare (Verheug u): we zijn halverwege de 40-dagentijd. Het licht van Pasen schemert al een beetje door het paarse achtergronddoek, te zien in een roze baan.

 
lees meer »
 
3e zondag 40 dagen tijd

zondag 4 maart 2018
3e zondag 40 dagen tijd
Lezing: Johannes 2: 13-22, Exodus 20: 1-17
Thema: Ruimte voor het geheim.


De weg op het labyrint is aangevuld met groen.
De schriftlezing vertelt dat Jezus de handelaren bij de tempel wegstuurt.
lees meer »
 
2e zondag 40 dagen tijd

zondag 25 februari 2018
2e zondag 40 dagen tijd
Lezing: Marcus 9: 2-10, 1 Koningen19 : 9-18
Thema: Geheimzinnig.

Elke week vullen we een stukje van het labyrint in. Vorige week was het zand. Vandaag zijn het steentjes, omdat we met Jezus de berg op gaan.

Boven op de berg gebeuren er vreemde dingen..... 
lees meer »
 
1e zondag 40 dagen tijd

zondag 18 februari 2018
1e zondag 40 dagen tijd
Lezing: Marcus 1: 12-15
Thema: Op zoek naar het geheim van het geluk

 
In de veertigdagen gaan we ‘op zoek naar het geheim van het geluk’.
lees meer »
 
Gebed voor de eenheid

Zondag 21 januari 2018
Gebed voor de eenheid

Lezing: Exodus 15: 1-16 en 20-21; Lucas 8: 27-34
Thema: Recht door zee.

Het gebed voor de eenheid van de christenen is uitgebeeld door de vaas met tulpen op de achtergrond.
Tulp is de bloem voor het gebed, omdat de kelk is opgeheven naar de hemel.
De bonte kleuren verwijzen naar het Caribisch gebied.
 
lees meer »
 
Kerstavond en Kerstmorgen

Zondag 24 en Maandag 25 december 2017
Kerstavond en Kerstmorgen
Lezing: Lukas 2:1-7
Thema: Het wordt licht.
 
De schikking behoeft eigenlijk weinig uitleg.
lees meer »
 
4e Advent

Zondag 24 december 2017
4e Advent
Lezing: Jesaja 62: 10-12; Lucas 1: 26-38
Thema: ‘God komt dichtbij’

In de schikking is de aankondiging van de engel aan Maria uitgebeeld.
lees meer »
 
3e advent

Zondag 17 december 2017
3e advent
Lezing: Jesaja 35: 1-10, Matheüs 11: 2-10
Thema: “Bloemen in de woestijn.”
 
De derde advent breekt het licht van Kerst al even door, daarom hangt er naast het paarse kleed een strook rose.
Een schikking lees je net als een boek van links naar rechts.
 
lees meer »
 
2e advent

Zondag 10 december 2017
2e advent
Lezing: Jesaja 2: 2-5, Lucas 21: 25-33
Thema: “Stel je voor….”
 
Vanuit het Grote Boek laten we zien wat de lezing uit Jesaja 2 ons vertelt: de hoge witte berg Sion, hoger dan de andere bergen.
lees meer »
 
1e advent

Zondag 3 december 2017
1e advent
Het adventsproject.
Bij het adventsproject sluiten we aan op de lezingen en thema’s die de kinderdienst in haar project gebruikt. Het thema van de adventstijd is: "Een boek vol verwachting." De lezingen zijn voornamelijk uit Jesaja.
Evenals de kinderdienst maken wij gebruik van een boek, dat als basisschikking wordt gebruikt en de hele advent blijft staan (misschien komt het oplettende kerkgangers nog bekend voor.) Boven het boek verschijnt elke week een nieuwe engel die de verwachting van de komst van het kind aangeeft.
De kinderen maken in hun dienst een passende knutsel, die ze bij of in de schikking zetten als ze terug komen in de kerk.
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag

zondag 26 november 2017
Eeuwigheidszondag
Lezingen: Jesaja 60: 1-5
Thema: Gaan in geloof
 
De Alpha en Omega op de achtergrond zijn een beeld voor de Eeuwigheidszondag.
God, de Eeuwige, is het begin en het einde.
 
Centraal in deze schikking liggen de stenen met namen van de gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na de dienst worden ze uitgereikt aan de nabestaanden van degenen die genoemd worden. 
lees meer »
 
Sherpa zondag.

Zondag 22 oktober 2017.
Sherpa zondag.
Thema: Doop
Lezing: Mattheus 3: 13-17

De Morgenster heeft kerkelijke band met Sherpa, een instelling voor meervoudig gehandicapten. Elk jaar is er in plaats van een oogstdienst een gezamenlijke dienst met bewoners van Sherpa. 

We hebben in de Morgenster een bijzondere manier om de verhalen uit de bijbel voor te stellen. Wij zeggen het met bloemen, die hebben allemaal een betekenis. Rode rozen betekenen liefde dat weten we allemaal wel.
En als we er niet uitkomen met bloemen doen we er allerlei andere dingen bij. 

 
lees meer »
 
Startzondag

Zondag 17 september 2017
Startzondag
Thema: Iets nieuws onder de zon….?
Lezing: Lucas 17: 11-21

De liturgische kleur voor deze zondag is groen, maar omdat Eveline van Toor als diaken wordt bevestigd, is er ook een strook rood om onze vreugde daarover te laten zien. We horen dadelijk in het verhaal in Lukas 17 over de genezing van tien mensen die aan huidvraat leden
lees meer »
 
Riet

Bloementaal
Riet
Riet hoort ook niet bij de bloemen, maar is een grassoort en heeft ons heel wat te vertellen.
 
lees meer »
 
Vijg

Bloementaal
Vijg
Als u denkt dat die niet thuishoort in een serie over bloementaal, vergist u zich. De vijg is een z.g. schijnvrucht die gevormd wordt uit de bloembodem en de bloem. Eigenlijk horen ze dus bij de eetbare bloemen, want je kunt zowel de pitten als het vruchtvlees eten. 
 
lees meer »
 
Klaverzuring,“Klavertje vier” Oxalis tretapila.

Bloementaal
Klaverzuring,“Klavertje vier” Oxalis tretapila.
“Klavertje vier” wordt al eeuwen als symbool voor geluk beschouwd omdat de klaver normaal 3 blaadjes heeft en deze 4 blaadjes. De blaadjes van de Klaverzuring hebben een donker paarse vlek op het punt waar de blaadjes bij elkaar komen en vormen zo een hart.Bovendien wordt de kruisvorm traditioneel als een afweermiddel tegen het kwade gebruikt. 
lees meer »
 
Roos

Bloementaal
Roos
Rozen worden al duizenden jaren gehouden om hun schoonheid.
 
lees meer »
 
Klimop

Bloementaal
Klimop

Een oude bekende voor trouwe kerkgangers in de Morgenster. Klimop is een symbool van Gods trouw en trouw aan elkaar en eeuwig leven omdat de plant altijd groen blijft.
 
 
lees meer »
 
Lelie

Bloementaal
Lelie
De lelie is een beeld van onschuld, zuiverheid;, volmaaktheid en grootsheid. Door haar witte kleur, zoete geur en schoonheid. De witte lelie wordt vaak afgebeeld bij voorstellingen van de aankondiging aan Maria en bij vele heiligen. Een bepaalde soort kreeg de naam madonnalelie
lees meer »
 
Zonnebloem

Bloementaal
Zonnebloem
De herdenkingsplek van de ramp met de MH 17  in Hilversum bestaat uit gestileerde Zonnebloemen. Bij de herdenking worden echte zonnebloemen neergelegd.
 
lees meer »
 
Morgenster, boksbaard

Bloementaal
Morgenster, boksbaard


De Morgenster bloeit alleen in de morgen, om twaalf uur sluit de bloem weer. Daar komt de naam van de plant vandaan. Er is ook een andere naam, de boksbaard, omdat het grijze vruchtpluis doet denken aan het sikje van de oude St. Joseph.
 
lees meer »
 
Viering van verbintenis van ds Erik van Halsema aan de Morgenster, Afscheid van ds Heleen Weimar.

Zondag 9 juli 2017
Viering van verbintenis van ds Erik van Halsema aan de Morgenster, Afscheid van ds Heleen Weimar.
Thema: Het zachte juk en de lichte last.
Lezingen: Jesaja  55 : 1 – 6; Matteüs 11: 25 – 30

Het juk is omwikkeld met hedera, dat is een beeld voor de trouw van God. 
 
lees meer »
 
Overstapdienst, afscheid ds. Magda Hazeleger, Pelgrimszegen, afscheid ambtsdragers.

Zondag 2 juli 2017
Overstapdienst, afscheid ds. Magda Hazeleger, Pelgrimszegen, afscheid ambtsdragers.

Thema: Een volgende stap
Lezing: Mattheüs 6: 24-34

Wie zich wel eens afvraagt hoe die bloemenmeisjes er toch uit zien.........
lees meer »
 
Pinksteren, Openbare Geloofsbelijdenis

Zondag 4 juni 2017
Pinksteren, Openbare Geloofsbelijdenis
Thema: Wind en vuur
Lezing: Handelingen 2: 1 – 11
Het Pinkstervuur verspreidt zich als een ‘lopend vuurtje’....
lees meer »
 
Eerste Paasdag

Zondag 16 april 2017
Eerste Paasdag

Thema: Nu zie ik het
Lezing: Exodus 14: 9 – 14; Johannes 20: 1 – 18.
Door de kinderen zijn kaarsen aangestoken aan de Paaskaars.
De bril is niet meer nodig, want vandaag zien we het.
lees meer »
 
Paaswake

Zaterdag 14 april 2017
Paaswake
Lezingen: Genesis 1: 1 – 5;  Exodus 14: 15 – 31;
Ezechiël 37: 1 – 14; Lucas 24: 1 – 11 .

Naast het witte doek is nog een stukje paars zichtbaar 
 
 
lees meer »
 
Kruismeditatie

Goede Vrijdag 2017
Kruismeditatie
Door de kerkgangers worden bloemen meegenomen
lees meer »
 
Goede Vrijdag

Vrijdag 14 april 2017
Goede Vrijdag
Lezingen: Hosea 6:16; Het koor zingt het lijden van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 18 geheel en 19 tot vers 42.
 
lees meer »
 
Witte donderdag

Donderdag 13 april 2017
Witte donderdag
Lezingen: Exodus 12: 1, 15 – 20; Johannes 13: 1 - 15
Aan de ene kant is symbolisch de voetwassing weergegeven.
lees meer »
 
Thema: Hartverscheurend

Vespers woensdagavond 12 april 2017
Thema: Hartverscheurend
We kijken deze avond naar Christus en zijn moeder
 
lees meer »
 
Thema: Langs de kruisweg.

Vespers woensdagavond 5 april
Thema: Langs de kruisweg.
We kijken naar de mensen die langs de kruisweg staan.
Twee mandjes met violen, die als gezichten oplichten.
lees meer »
 
Thema: Een loden last.

Vespers woensdagavond 29 maart
Thema: Een loden last.
 De centrale fituur is Simon van Cyrene.
Ze dwongen een voorbijganger, die net de stad in kwam, het kruis te dragen
lees meer »
 
Thema: Troost.

Vespers woensdagavond 22 maart.
Thema: Troost.
Deze week kijken we naar Veronica.
De heilige Veronica wordt voorgesteld door een varen, de neerhangende bladeren beelden troost uit. De grote gele Gerbera is de verbeelding van Jezus. Een doek geeft weer dat Veronica de tranen en het bloed  van Jezus gezicht afdroogt.
 
lees meer »
 
Thema: Verstaan

Vespers woensdagavond 15 maart.
Thema: Verstaan
Door een bril kijken we elke week naar de figuur die centraal staat in de Vespers. Deze week kijken we naar Malchus.
lees meer »
 
Thema: Eén van hen.

Vespers woensdagavond 8 maart.
Thema: Eén van hen.
Bij de oecumenische Vespers in de 40 dagentijd, waarin linosneden van Aad de Haas centraal staan zijn ook liturgische schikkingen gemaakt.
Thema van de Vespers: Zie de mens.
Door de bril kijken we elke week naar een persoon of thema, die centraal staat in de vespers. 
lees meer »
 
“Palmzondag – 6e zondag in de veertigdagentijd”

zondag 9 april 2017
“Palmzondag – 6e zondag in de veertigdagentijd”
Lezing: Jesaja 50: 4-7; Mattheüs 21: 1 - 11
De intocht in Jeruzalem. Allen kijken uit naar Jezus.

 
 
lees meer »
 
“Judica – 5e zondag in de veertigdagentijd”

Zondag 2 april 2017
“Judica – 5e zondag in de veertigdagentijd”
Het verhaal van de verspieders is verbeeld door de uitgestalde vruchten
lees meer »
 
“Laetare – 4e zondag in de veertigdagentijd.”

Zondag 26 maart 2017
“Laetare – 4e zondag in de veertigdagentijd.”
Viooltjes hebben gezichtjes ze kijken je als het ware aan.
lees meer »
 
“Oculi - 3e zondag in de veertigdagentijd.”

Zondag 19 maart 2017
“Oculi - 3e zondag in de veertigdagentijd.”
Jezus en de Samaritaanse vrouw ontmoeten elkaar bij de waterput.
lees meer »
 
“Reminiscere – 2e zondag van de veertigdagentijd.”

zondag 12 maart 2017
“Reminiscere – 2e zondag van de veertigdagentijd.”
Door een bril kijken we elke week naar de schikking die het verhaal van de zondag uitbeeldt.

Doop van Sven Boaz Kroes.

 Voor de doop  is een biezenmandje op de Nijl gesymboliseerd.
lees meer »
 
“Invocabit – 1 e zondag van de Veertigdagentijd”

Zondag 5 maart 2017
“Invocabit – 1 e zondag van de Veertigdagentijd”
Door een bril kijken we elke week naar de schikking die het verhaal van de zondag uit beeldt.
Een lelie stelt Jezus voor, die door de kronkeltak, de duivel  in verleiding wordt gebracht.
lees meer »
 
Kerstavond en Kerstmorgen

zaterdag 24 en zondag 25 december 2016
Kerstavond en Kerstmorgen
Lezingen Kerstavond Jesaja 9: 1-6; Lucas 2: 1-7
Thema: Wees niet bang
Kerstmorgen: Lucas 2: 1-20.
Thema: We zijn op weg.

De engel zegt:" Wees niet bang want ik kom jullie goed nieuws brengen."
 
lees meer »
 
Vierde advent

Zondag 18 december 2016
Vierde advent
Lezingen: Jesaja 7: 10-17, Matteus 1: 18-25
 
Jozef droomt, dat de engel tegen hem zegt "Luister, je kunt rustig met Maria trouwen, want zij is zwanger van de Heilige Geest"
lees meer »
 
Derde Advent

zondag 11 december 2016
Derde Advent
Lezingen: Jesaja 35 : 1-10;  Matteüs 11: 2-11

Hij laat aan Jezus vragen of Hij de Messias is, of dat we een ander verwachten. 
lees meer »
 
Tweede advent

Zondag 4 december 2016
Tweede advent
 Lezingen:  Jesaja 11: 1-10,   Matteus 3: 1-12

Zij komen naar de man, Johannes de Doper genaamd, die de toestromende mensen doopt in de rivier de Jordaan.
lees meer »
 
Eerste advent

27 november 2016
Eerste advent
Lezingen : Jesaja 2: 1-5, Matteüs 24: 32-44,

In het midden staat “Gods oude plakboek” waar de verhalen die in de adventsperiode aan de orde komen uit komen dwarrelen en een trede lager verbeeld worden.
lees meer »
 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken
Wat rode rozen betekenen weet iedereen, dat praktisch alle bloemen vanouds een betekenis hebben, die vaak uit oude legenden voorkomt, misschien niet. Bij liturgisch/symbolisch bloemschikken maken we gebruik van deze beeldkracht, kleuren, vormen en lijnen om een lezing of thema uit te beelden “in bloementaal”. Op deze manier wordt in de adventsperiode en de 40 dagentijd en op bijzondere zondagen bijgedragen aan de verdieping van de vieringen.
 
 
Eeuwigheidszondag

20 november 2016
Eeuwigheidszondag
Lezing: Genesis 50: 22-26 en Hebreeën 11:17-22.

In de schikking liggen stenen met de namen van gemeenteleden die zijn overleden.
lees meer »
 
Vitaalviering

De steppe zal bloeien
Vitaalviering
De Morgenster vitaal viering van 23 oktober werd voorbereid en verzorgd door de werkgroep Liturgisch Bloemschikken. Door ieder die een stukje van de liturgie verzorgde was een toepasselijke bloem gekozen en werd de keuze toegelicht.
 
lees meer »