Online tot en met 16 augustus

Online tot en met 16 augustus
Diensten van de Morgenster tot en met 16 augustus online, samen met andere wijkgemeenten PgH
Op basis van het advies van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum van maandag 11 mei heeft de kerkenraad van de Morgenster besloten onze kerkdiensten online samen met andere wijkgemeenten in Hilversum voort te zetten. Dat betekent dat wij elkaar nog lange tijd niet in de eredienst zullen ontmoeten, en dat raakt ons allemaal. We komen al zo lang niet samen. We missen de gemeente, het samen-zijn.
Maar toch dit besluit. Waarom? De overheid geeft immers de gelegenheid om vanaf 1 juni met maximaal 30 mensen, en per 1 juli met maximaal 100 mensen samen te komen. Dat lijkt perspectief te bieden, maar er kleven ook zwaarwegende bezwaren aan.
-Ten eerste werd duidelijk dat de Protestantse Kerk Nederland gemeentezang voorlopig ontraadt vanwege het grotere risico op corona-besmetting door samenzang. Dat zou betekenen dat we wel bij elkaar zouden komen, maar niet met elkaar kunnen zingen. Een belangrijke pijler van de eredienst zou daarmee wegvallen.
-Onze diensten worden voor een groot deel bezocht door mensen van 70 jaar en ouder: een risicogroep. Met samenkomsten in de kerk wil de kerkenraad geen extra risico’s nemen.
-De door de overheid genoemde maximum-aantallen voor bijeenkomsten en dus ook kerkelijke vieringen worden gehanteerd zolang het aantal corona-gevallen niet stijgt. Wat te doen als dat wel gebeurt? Er ligt intussen al een draaiboek klaar voor de kerkdiensten in de komende tijd, waarbij ook rekening is gehouden met de vakanties van de predikanten.
-Daarnaast nog een praktisch punt: hoe selecteer je met de door de overheid gestelde maximumaantallen wie wèl naar de kerk kan/mag komen?
Er zijn ook positieve redenen aan te voeren om onze online diensten met de andere wijkgemeentes voort te zetten.
-Als we onze ‘gewone’ kerkdiensten op 23 augustus weer in de Morgenster starten, dan hebben we ruim de tijd om de 1,5 metervieringen goed uit te denken en vorm te geven.
-De samenwerking met de Regenboogkerk en de Bethlehemkerk verloopt heel goed. De meeste online diensten zijn tot nu toe vanuit de Regenboogkerk uitgezonden. We ervaren gemeenschap. Er zijn veel gemeenteleden die de online kerkdienst bijzonder waarderen. In de maand juni werkt de Morgenster samen met de Bethlehemkerk, de online diensten worden dan vanuit de Bethlehemkerk uitgezonden. Ook daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Voor deze zomer staan twee online vieringen gepland, op 26 juli en 16 augustus, waarin de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk en ook de Diependaalse kerk samenwerken. Het zou zonde zijn om deze vorm van samenwerking nu op te geven.
Mocht u behoefte hebben om te reageren, dan kunt u een mailtje sturen naar onze scriba, Elma Hoekstra, scriba@morgensterhilversum.nl of haar even bellen: 035 6830445.
Uit lied 416:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Namens de kerkenraad, Marya de Haas
 
terug