Kruismeditatie

Goede Vrijdag 2017
Kruismeditatie
Door de kerkgangers worden bloemen meegenomen. Bij de Kruismeditatie worden de bloemen aan de voet van het kruis neergelegd, in gedachtenis aan het lijden van Christus en in respect voor het lijden van zovelen, tot op de dag van vandaag.
Van de bloemen worden boeketjes gemaakt die in de schikking van de eerste Paasdag worden opgenomen en daarna als paasgroet gebracht kunnen worden naar gemeenteleden of buurtgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
 
terug