Pastoraat

Pastoraat

Voor ons betekent pastoraat omzien naar elkaar. Het is een taak en een opdracht voor de hele gemeente om te helpen, te luisteren, te troosten en te bemoedigen. Want we vertrouwen er op dat het God zelf is die met ons mee leeft.

De kerkenraad heeft de wijk verdeeld in secties, uw adres bepaalt bij welke sectie u hoort en van wie u zo nodig bezoek krijgt. Als u behoefte heeft aan een ontmoeting of gesprek, kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van uw sectie. In de wijkgids (link) vindt u een overzicht, vergeet niet in te loggen.
 
Er zijn vanuit het pastoraat verschillende activiteiten.
·         Voor ouderen is er een maandelijkse Contactmiddag in de kerk.
·         In het wijkcentrum Lopes Dias is iedere maand de Open Deurkring.
·         Eens in de zes weken is er ‘s middags Thee met een Thema, over kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen.
 
In de agenda (link) staat actuele informatie.
 
 

terug