Perspectief voor de toekomst

Perspectief voor de toekomst
Over acht maanden moet het duidelijk zijn. In juni 2023 neemt de Algemene kerkenraad een beslissing over de structuur van de Protestantse gemeente Hilversum in 2025 2024. Lees meer in bijgevoegd (korte) document of op de website van de PgH.
terug