Rondom Jezus

Rondom Jezus
Jaarthema seizoen 2019-2020 Voor het eerst is er binnen de Protestantse gemeente Hilversum voor een gemeenschappelijk jaarthema gekozen: ‘Rondom Jezus’. In het ministerie van predikanten is tot dit thema besloten, omdat uit de geloofsgesprekken die vorig jaar in alle wijkgemeenten gehouden zijn, ‘Jezus’ als belangrijkste kernwoord naar voren kwam.

Een mooi thema dat op allerlei manieren zal terugkomen in erediensten, leerhuizen, catechesegroepen en in het Bijbelcafé. - in het najaar van 2019 zullen de ‘Ik ben-woorden van Jezus’ centraal staan; - in de lijdenstijd van 2020 zullen de ‘kruiswoorden van Jezus’ aandacht krijgen; - ten slotte komen in juni en juli 2020 ‘de radicale woorden van Jezus’ aan de orde.

Op 24 september zal een leerhuis van Wim Moehn en Jurjen Zeilstra van start gaan. Het jaarthema ‘Rondom Jezus’ wordt door hen in vier bijeenkomsten als volgt behandeld: Jezus als profeet, als martelaar, als priester, en als koning. Nadere informatie over dit leerhuis volgt nog.
terug