Senioren kerstviering

Senioren kerstviering
Dinsdag 15 december bent u van harte welkom in De Morgenster om met elkaar het kerstfeest te vieren.
Wij beginnen om 14.30 uur en eindigen ongeveer 16.15 uur.
Graag opgeven bij Rianne Berkhout, zie Morgenster Actueel.
 
Nu stroomt het licht de wereld binnen,
nu zien wij hoe God overwint.
Het leven gaat opnieuw beginnen
wanneer wij ons, met ziel en zinnen,
gewonnen geven aan dit kind.

Hartelijke groet,
Het Seniorenteam
terug