Startzondag 15 september

Startzondag 15 september
De startzondag op 15 september aanstaande zal uiteraard tevens de aftrap zijn van het nieuwe gemeenschappelijke jaarthema ‘rondom Jezus’.
Vorig jaar hadden we een heel bijzondere locatie: de Eemlandhoeve. Dit jaar zijn we weer gewoon in ons eigen gebouw. Echter: de opzet van de startzondag is nieuw. De voorbereidingsgroep had eind juli het volgende, voorlopige schema voor ogen:
-          10:00 start Viering
-          10:15 doorloop om een bakje koffie/thee te halen
-          10:30 start workshops (van drie kwartier)
-          11:15 vervolg Viering met daarin:
§  terugkoppeling workshops
§  bedankmoment pastoraal medewerkers
§  bevestiging en herbevestiging ambtsdragers
-          12:15 einde Viering
-     12:30 gezamenlijke lunch
De workshops zijn o.a.: 
- Met Janneke de Leede over Jezus als dienend leider;
- met Klaas de Haan een aantal liederen instuderen
- met Max Eilander over een kunstproject in de veertigdagentijd 2020
- buitenactiviteit: Emmauswandeling
en nog meer, zie daarvoor de Kerkbrink die op zaterdag 14 september zal verschijnen.
Namens de voorbereidingsgroep: Erik van Halsema
terug