De eredienst meemaken

De eredienst meemaken
In twee diensten, op 5 en 19 februari staan teksten centraal uit de eerste brief aan de Corinthiërs. Vanaf elke bladzij in die brief komt het nieuwe je tegemoet van dat grote experiment dat nog maar net begonnen was: een gemeente bestaand uit Joden en niet-Joden die zich samen scharen rond de gestalte van Jezus Messias, de gekruisigde en opgestane. Zeker in de eerste hoofdstukken merk je wat er op het spel staat: gaan we mee met de waarden van de ons omringende cultuur? Dat was een cultuur waar men naam kon maken als je de gave van het woord had. Maar wat nu als die Paulus dat nu niet erg blijkt te hebben? De hele kwestie raakt de verhouding van kerk en wereld anno 2023. Daar zal het over gaan.
terug