Verhaal uit het Grote Dierenbos

Verhaal uit het Grote Dierenbos
Op zondag 8 oktober was er in de Bethlehemkerk een jubileumdienst rond zestig jaar Bethlehemkerk. Oud-predikant Erik van Halsema was uitgenodigd om daar een verhaal te vertellen zoals hij in zijn jaren in de Bethlehemkerk tientallen malen heeft gedaan. Het werd - uiteraard - een verhaal met een actuele boodschap, eindigend met deze zin: 'Er was duidelijk iets nieuws begonnen in het Grote Dierenbos'.
Het verhaal is te downloaden via deze link
 
terug