Eredienst

Eredienst
Zondag 25 februari
BeMoRe viering in de Regenboogkerk
Thema: Op hoogtepunten en dieptepunten...
Voorganger: ds. Hanneke Keur

De dienst kunt u ook volgen via de livestream.

 

 
Vespers veertigdagentijd

Vespers veertigdagentijd
Elke woensdag
Woensdag a.s. is de twee van vijf vespervieringen in de 40-dagentijd in de Morgenster 19.30-20.00 uur.
Het thema dit jaar is Beelden van Jezus.
Woensdag is het thema: Jezus de wonderdoener. Liturg: Bert van Wilgenburg. Lector: Hannie Verkerk. Klaas de Haan heeft mooie muziek van Georg Böhm (1661-1733) uitgezocht.
Er is ook de mogelijkheid een kaarsje te branden. Van harte welkom!
U kunt de dienst ook online meevieren.
 
 
Leeskring

Leeskring
Vanaf 13 februari vier dinsdagavonden 
Hij was al kort aangekondigd, de bovenwijkse leeskring rondom het nieuwste boek van Stefan Paas: 'Vrede op aarde. Over heil en redding in deze tijd'. 
lees meer »
 
Zincafé

Foto Elisabeth Algra
Zincafé
Woensdag 28 februari
Rituelen: vasten in tijden van overvloed
Op de vijfde avond gaat het over vasten in tijden van overvloed. Dit jaar begint op woensdag 14 februari de christelijke vastentijd, de tijd van inkeer en versobering als voorbereiding op Pasen. Het ritueel van de vasten komt in bijna alle religies wel voor. Soms lijkt het of alleen moslims nog serieus vasten, maar de laatste jaren is dit ritueel, nu als challenge, herontdekt binnen en buiten de kerken. Hoe wordt vasten een tegenbeweging in tijden van overvloed?
Spreker is dr. Marian Geurtsen, theoloog en schatgraver in de traditie (https://mariangeurtsen.nl/).
 
lees meer »
 
Groene kerken

Groene kerken
lees meer »
 
Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Een veilige gemeente
Op weg naar een op handen zijnde herindeling van de Protestantse Gemeente Hilversum, zal de uitkomst door velen verschillend worden ervaren.

 
lees meer »
 
Huiskringen

Huiskringen
Waarom huiskringen?
Er bestaat de behoefte om het pastoraat op een anderen manier vorm te geven. De huidige manier werkt goed maar lijkt op langere termijn niet houdbaar. De wens om als gemeenteleden betrokken te zijn bij elkaar en van betekenis te kunnen zijn voor elkaar kan in onderling pastoraat waarbij je elkaar kent en tegen komt vorm krijgen.
 
lees meer »
 
We gebruiken de Chrch app

We gebruiken de Chrch app
Sluit je aan bij de CHRCH app van de Morgenster
Dit is een nieuwe manier om met elkaar in contact te zijn en informatie uit te wisselen. Hieronder volgt de handleiding. 
lees meer »
 
Ons jaarthema

Ons jaarthema
Verbondenheid is het jaarthema van de Protestantse Gemeente Hilversum
Het is voor de vierde keer dat de Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH) gekozen heeft voor een gezamenlijk jaarthema.
Nieuw dit jaar is dat er een speciale pagina op de website van de PGH is, die alle activiteiten bundelt:  www.pknhilversum.nl/verbonden.
 
Beleidsplan

Beleidsplan
Het beleidsplan van De Morgenster voor de periode 2022 - 2026
Beleidsplan
 
Morgenster Missionair

Morgenster Missionair
lees meer »
 
PKN Hilversum PKN Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende protestantse kerken. PKN Hilversum site 
 
 
Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief
De laatste uitgave van onze nieuwsbrief Morgenster Actueel staat altijd bovenaan in het archief (link). Schrijf u in voor een gratis digitaal abonnement (link) 
 
Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »
 
Preken

Preken
Preken van onze wijkpredikant Erik van Halsema.

Op gezette tijden acht hij een preek het bewaren waard. Een overzicht van downloadbare preken is hier te vinden
lees meer »