Thuis luisteren

Thuis luisteren
Iedere zondag gaat de preek over het Evangelie van Jezus Christus. Dit gezicht van Jezus is geschilderd door Rembrandt van Rijn

Orde van dienst van de komende viering
Livestream

Gelukkig zijn er binnenkort weer kerkdiensten in De Morgenster. In het vervolg blijven de liturgie en de link naar de livestream op de homepage staan onder de noemer Thuis luisteren. De andere pagina's die we eerder gebruikten, gaan vervallen. Maar de inhoud blijft, op een promente plek op de website. 
lees meer »
 
Jaarthema: de schepping

Jaarthema: de schepping
 
Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief
De laatste uitgave van onze nieuwsbrief Morgenster Actueel staat altijd bovenaan in het archief (link). Schrijf u in voor een gratis digitaal abonnement (link) 
 
Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »
 
Preken

Preken
Preken van onze wijkpredikant (link)
 
Corona en collecte Corona en collecte

Sinds half maart zijn er geen gewone kerkdiensten meer geweest en de reden daarvoor is overduidelijk Corona-Covid-19. Vanaf half maart is er niet meer op de gewone manier gecollecteerd. Normaliter zijn er vrijwel altijd drie collecten, waarvan de tweede collecte voor de lokale kerk is en voor dit doel is dus al sinds maart geen inzameling meer gehouden. Toch gaan alle kosten voor het gebruik van predikanten en kosters en ook het onderhoud van de kerkgebouwen gewoon door. Deze zondag kunt u dat goedmaken en een bedrag overmaken op NL 45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. collecte plaatselijke kerk. Bij voorbaat dank!

 
Zaterdag zijn we open

Zaterdag zijn we open
Tot en met 15 augustus blijft de Morgenster op zaterdag tussen 10.30- 12.00 uur. U kunt een kaarsje branden in de kerkzaal, een gebedsintentie schrijven, naar muziek luisteren, beneden een kopje koffie drinken en tussen 
11.30-12.00 uur met maximaal zes mensen uit het liedboek zingen bij de vleugel. En wilt u houdbare producten meenemen voor de Voedselbank?
 
Deadline Herfstwijkbrief Deadline Herfstwijkbrief
Kopij voor de Herfstwijkbrief kan weer ingeleverd worden voor of op zondag 16 augustus a.s.
 
lees meer »