Walk of peace

Walk of peace

Bij Joke Verrij kunt u zich aanmelden voor een bijzondere wandeling in Amsterdam, Walk of peace, ter gelegenheid van het zeventig jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken. De wandeling is op donderdag 23 augustus.

lees meer »
 
Startzondag

Startzondag

Volgend jaar is het thema van Vorming en Toerusting  ‘tijd van je leven’. Op de startzondag van 16 september hebben we alle tijd en gaan we lekker onthaasten op de biologische boerderij De Eemlandhoeve in Bunschoten. De gelovige eigenaar en boer Jan Huijgen wil met deze boerderij een oase zijn voor mensen uit de stad. Het onderwerp tijd komt op verschillende momenten terug in het programma, maar je kunt ook koeien kijken of kruidenboter maken. Zet de datum van 16 september alvast in uw agenda. 

lees meer »
 
Thermometeractie

Thermometeractie

In augustus gaat de zogeheten thermometeractie weer van start. Op 26 augustus en op 2 en 9 september zal gecollecteerd worden voor Mercy Ships. De ziekenhuisschepen van Mercy Ships hebben als missie om medische zorg te bieden aan de armste landen ter wereld, met name in Afrika.

lees meer »
 
Psalmengespreksgroep

Psalmengespreksgroep

De Psalmen lenen zich bij uitstek voor een persoonlijk gesprek over geloven en beleven. Psalmen zijn als een spiegel. Je kijkt niet naar je eigen gezicht, maar naar je eigen ziel. Het is een boek vol emoties. Psalmen zijn een combinatie van poezie en gebed. We praten aan de hand van het boekje Leven met de Psalmen. Oefenen in Gods aanwezigheid

lees meer »
 
Leerhuis Genesis: Beginnen bij het Begin

Leerhuis Genesis: Beginnen bij het Begin

Een oecumenisch team van uitleggers biedt opnieuw een viertal leerhuisavonden aan, ditmaal over Genesis, het eerste boek van de Bijbel.

lees meer »
 
Serie Ephesiers

Foto: Pixabay
Serie Ephesiers

Thema: Jezus onze vrede
Overweging over Ephesiers 2:11-22

 
Rebible

Rebible

Inez van Oord, oprichtster van het tijdschrift ‘Happinez’, had de bijbel van haar jeugd al jaren dichtgeslagen. Maar wat stond er eigenlijk? In het boek ‘Rebible’ geeft zij verslag van haar zoektocht, over Eva en de appel, Mozes op de berg, Jezus lopend op het water, en noem maar op.

lees meer »
 
Abonnement Morgenster Actueel

Abonnement Morgenster Actueel

Voor een abonnement op de digitale Morgenster Actueel, stuurt u een mail naar Dan nemen we u op in de verzendlijst. Voor vragen over en problemen met kunt u dit adres ook gebruiken. 

Incidenteel zijn er problemen met klanten van de KPN. Daar hebben we geen oplossing voor en vaak lost het vanzelf weer op.