De eredienst meemaken

De eredienst meemaken

Zondag 24 september Viering van Woord en Tafel 
Thema: Op de vlucht voor God?
Voorganger: ds. Erik van Halsema

Orde van dienst: liturgie
De dienst kunt u ook volgen via de livestream

Bij het vallen van de avond komende zondag begint Jom Kipoer, Grote Verzoendag. Traditioneel wordt dan in de Synagoge het Bijbelboek Jona gelezen. 
 

lees meer »
 
Welkom aan tafel

Welkom aan tafel
Vrijdag 29 september
Iedereen is van harte uitgenodigd voor de ‘welkom aan tafel’. 
lees meer »
 
Jongerenactiviteiten 2023

Jongerenactiviteiten 2023
lees meer »
 
Augustinus Academie

Augustinus Academie
Vier maandagavonden in september en oktober
Ook dit najaar is de 
Augustinus Academie weer actief. Marcel Poorthuis en Erik van Halsema gaan met deelnemers in gesprek over de Bergrede. 
lees meer »
 
Zincafé

Zincafé
Bibliotheek Hilversum seizoen 2023-2024
Rituelen maken op verschillende manieren en momenten deel uit van het leven. Ze geven met en zonder woorden uitdrukking aan emoties, kunnen troost bieden op moeilijke momenten. 
 
lees meer »
 
Proces PgH 2024

Proces PgH 2024
Algemene kerkenraad heeft besluit genomen over PgH2024
Het besluit dat de AK over PgH2024 heeft genomen: Wederom unanieme besluiten over PgH2024 – Protestantse gemeente Hilversum (pknhilversum.nl)

De eerste stappen naar de vorming van de breed protestantse geloofsgemeenschap zijn gezet. U kunt hierover lezen in dit document.
lees meer »
 
Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Leoni Brussaard en Christiaan Boers zijn de vertrouwenspersonen van de PgH. Hier leest u hoe Leoni u uitnodigt om contact op te nemen als dat nodig is. Hun mailadressen vindt u op de website van de PgH.

 
lees meer »
 
Huiskringen

Huiskringen
Waarom huiskringen?
Er bestaat de behoefte om het pastoraat op een anderen manier vorm te geven. De huidige manier werkt goed maar lijkt op langere termijn niet houdbaar. De wens om als gemeenteleden betrokken te zijn bij elkaar en van betekenis te kunnen zijn voor elkaar kan in onderling pastoraat waarbij je elkaar kent en tegen komt vorm krijgen.
 
lees meer »
 
We gebruiken de Chrch app

We gebruiken de Chrch app
Sluit je aan bij de CHRCH app van de Morgenster
Dit is een nieuwe manier om met elkaar in contact te zijn en informatie uit te wisselen. Hieronder volgt de handleiding. 
lees meer »
 
Ons jaarthema

Ons jaarthema
Verbondenheid is het jaarthema van de Protestantse Gemeente Hilversum
Het is voor de vierde keer dat de Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH) gekozen heeft voor een gezamenlijk jaarthema.
Nieuw dit jaar is dat er een speciale pagina op de website van de PGH is, die alle activiteiten bundelt:  www.pknhilversum.nl/verbonden.
 
Beleidsplan

Beleidsplan
Het beleidsplan van De Morgenster voor de periode 2022 - 2026
Beleidsplan
 
Morgenster Missionair

Morgenster Missionair
lees meer »
 
PKN Hilversum PKN Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende protestantse kerken. PKN Hilversum site 
 
 
Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief
De laatste uitgave van onze nieuwsbrief Morgenster Actueel staat altijd bovenaan in het archief (link). Schrijf u in voor een gratis digitaal abonnement (link) 
 
Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »
 
Preken

Preken
Preken van onze wijkpredikant Erik van Halsema.

Op gezette tijden acht hij een preek het bewaren waard. Een overzicht van downloadbare preken is hier te vinden
lees meer »