Collecte voor Fedeme

Foto: Kerk in actie
Collecte voor Fedeme

In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie.

lees meer »
 
Collecte Voedselbank

Collecte Voedselbank

Bij Voedselbanken Nederland werken uitsluitend vrijwilligers. En veel sponsoren steunen ons goede doel gratis met raad en daad. Maar desondanks hebben we veel kosten: voor busjes om eten in te vervoeren, voor benzine en diesel, voor gebouwen waarin we het voedsel opslaan en uitdelen, enzovoort. Uw geld-donatie blijft niet aan een strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

 
Leerhuis Genesis: Beginnen bij het Begin

Leerhuis Genesis: Beginnen bij het Begin

Een oecumenisch team van uitleggers biedt opnieuw een viertal leerhuisavonden aan, ditmaal over Genesis, het eerste boek van de Bijbel.

lees meer »
 
Serie Ephesiers

Foto: Pixabay
Serie Ephesiers

Thema: Jezus onze vrede
Overweging over Ephesiers 2:11-22

 
Rebible

Rebible

Inez van Oord, oprichtster van het tijdschrift ‘Happinez’, had de bijbel van haar jeugd al jaren dichtgeslagen. Maar wat stond er eigenlijk? In het boek ‘Rebible’ geeft zij verslag van haar zoektocht, over Eva en de appel, Mozes op de berg, Jezus lopend op het water, en noem maar op.

lees meer »
 
Serie Ephesiers

Foto: Pixabay
Serie Ephesiers

Thema: de erfenis van Jezus
Overweging over Ephesiers 1

 
Walk of peace

Walk of peace

Bij Joke Verrij kunt u zich aanmelden voor een bijzondere wandeling in Amsterdam, Walk of peace, ter gelegenheid van het zeventig jarig bestaan van de Wereldraad van Kerken. De wandeling is op donderdag 23 augustus.

lees meer »
 
Op 2/9 verschijnt de Morgenster Actueel weer

Op 2/9 verschijnt de Morgenster Actueel weer
 
Vloerbedekking

Fotograaf: Richard Stroband
Vloerbedekking

De afgelopen tijd is er hard gewerkt in De Morgenster aan het vervangen van de vloerbedekking. Met de inzet van vaklui en vrijwilligers is de klus geklaard. 

 
Overstappreek

Overstappreek

Dit is het materiaal van de overstapdienst van 8 juli 2018.

Preek

 
Herfstwijkbrief

Foto: Pixabay
Herfstwijkbrief

Het is vakantietijd en we krijgen hittegolven, dat weten we allemaal heus wel. Maar we willen heel graag de kopij voor de wijkbrief ontvangen vóór of op zondag 19 augustus. De kopij kan ingestuurd worden naar: 

We zien uw inzendingen met belangstelling tegemoet.
De redactie.
 

 
Koeien en kruidenboter

Koeien en kruidenboter

De startzondag van 2018 staat in de steigers. We gaan naar de biologische Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg. Daar is een grote zaal waar we een kerkdienst houden. Daarna gaan de kinderen kruidenboter maken met kruiden uit de tuin. De jongeren gaan op koesafari, ook naar de aparte wei met stieren. In de loop van de zomer vullen we dit bericht aan. Maar reserveer de datum van 16 september 2018.

 
Fototentoonstelling

Foto: Gert-Jan Jansen
Fototentoonstelling

Achter in de kerkzaal van De Morgenster hangt een expositie van foto's gemaakt door fotograaf Gert-Jan Jansen. Hij volgde een half jaar lang onze wijkpredikant Erik van Halsema en legde zijn werk en zijn dagelijks leven vast in beelden. De tentoonstelling was eerder te zien in de Bethlehemkerk. U kunt komen kijken na de kerkdienst van zondagmorgen, van ongeveer 11:15 uur tot 12:00 uur.

 
Abonnement Morgenster Actueel

Abonnement Morgenster Actueel

Voor een abonnement op de digitale Morgenster Actueel, stuurt u een mail naar Dan nemen we u op in de verzendlijst. Voor vragen over en problemen met kunt u dit adres ook gebruiken. 

Incidenteel zijn er problemen met klanten van de KPN. Daar hebben we geen oplossing voor en vaak lost het vanzelf weer op.