Het is Pinksterfeest

Foto: Erik Van Halsema
Het is Pinksterfeest

Na de kerkdienst lieten de kinderen weer zien met bellen blazen hoe de wind waait. Gods geest waait overal heen.

 
Open Deurkring

Open Deurkring

Woensdag 23 mei is de laatste bijeenkomst van het seizoen. We gaan dan met elkaar in gesprek over het onderwerp ' Houd je rug recht', het thema van mei van het maandblad Open Deur. 

lees meer »
 
Slotavond pastoraat

Slotavond pastoraat

Alle medewerkenden in het sectiewerk (en dat zijn er nogal wat!) krijgen een uitnodiging voor de slotavond pastoraat op di. 29 mei a.s..

lees meer »
 
Welkom aan tafel

Welkom aan tafel

De zomer is in aantocht: tijd voor een feestelijke maaltijd op 1 juni in De Morgenster. Deze keer willen we een lekker warm- en koud buffet bereiden.

lees meer »
 
Peiling voor een nieuwe Bijbelgroep

Peiling voor een nieuwe Bijbelgroep

Is er belangstelling voor het starten van een Bijbelgroep? Annette  van der Vliet neemt het initiatief en vraagt om je aan te melden voor deze nieuwe gespreksgroep, die na de zomervakantie zou kunnen starten. We kiezen nog een dag en we hebben gastvrouwen en gastheren nodig omdat we de Bijbelgroep bij mensen thuis houden. Het thema is wel bekend: we praten aan de hand van het boekje Leven met de psalmen van het Evangelisch Werkverband.

lees meer »
 
Hulp gevraagd

Foto: Pixabay
Hulp gevraagd

De kerkrentmeesters vragen om praktische hulp nu de koster gedeeltelijk is uitgeschakeld. Het gaat om stoelen klaarzetten voor koren en om schoonmaakwerkzaamheden.  Zondagmorgen kan een ieder zich opgeven bij Richard, die gaat een rooster maken. Hoe meer mensen zich beschikbaar stellen, hoe lichter de taak. 
 

 
Kain en Abel

Kain en Abel

De preek van zondag 15 april leest u terug op
http://www.morgensterhilversum.nl/preken

 
Fietsenstalling

Foto: Pixabay
Fietsenstalling

De overdekte fietsenstalling achter het gebouw van de Gooi- en Eemlander is op zondag voor ons open. De deur gaat niet op slot, dus zet je fiets op slot.

 
Abonnement Morgenster Actueel

Abonnement Morgenster Actueel

Voor een abonnement op de digitale Morgenster Actueel, stuurt u een mail naar Dan nemen we u op in de verzendlijst. Voor vragen over en problemen met kunt u dit adres ook gebruiken. 

Incidenteel zijn er problemen met klanten van de KPN. Daar hebben we geen oplossing voor en vaak lost het vanzelf weer op.