Zondag online Zondag online
Liturgie
Lifestream
 

 

 
Corona en collecte Corona en collecte

Sinds half maart zijn er geen gewone kerkdiensten meer geweest en de reden daarvoor is overduidelijk Corona-Covid-19. Vanaf half maart is er niet meer op de gewone manier gecollecteerd. Normaliter zijn er vrijwel altijd drie collecten, waarvan de tweede collecte voor de lokale kerk is en voor dit doel is dus al sinds maart geen inzameling meer gehouden. Toch gaan alle kosten voor het gebruik van predikanten en kosters en ook het onderhoud van de kerkgebouwen gewoon door. Deze zondag kunt u dat goedmaken en een bedrag overmaken op NL 45 RABO 0373722591 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. collecte plaatselijke kerk. Bij voorbaat dank!

 
Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »
 
Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief
De laatste uitgave van onze nieuwsbrief Morgenster Actueel staat altijd bovenaan in het archief (link). Schrijf u in voor een gratis digitaal abonnement (link) 
 
Zaterdag zijn we open Zaterdag zijn we open
Tot en met 15 augustus blijft de Morgenster op zaterdag tussen 10.30- 12.00 uur. U kunt een kaarsje branden in de kerkzaal, een gebedsintentie schrijven, naar muziek luisteren, beneden een kopje koffie drinken en tussen 
11.30-12.00 uur met maximaal zes mensen uit het liedboek zingen bij de vleugel. En wilt u houdbare producten meenemen voor de Voedselbank?
 
Deadline Herfstwijkbrief Deadline Herfstwijkbrief
Kopij voor de Herfstwijkbrief kan weer ingeleverd worden voor of op zondag 16 augustus a.s.
 
lees meer »
 
Waar staan de foto's ? Waar staan de foto's ?
Die staan onder het kopje Voor Leden.
Maar eerst even inloggen op deze plek 
De bloemschikfoto's staan hier.