Wij de kerk

Wij de kerk

De kerkenraad heeft besloten om de Morgenster aan te melden op de website www.wijdekerk.nl. Deze website is een initiatief christelijke LHBT’ers (lesbisch, homo,bi,transgender) en kerken kunnen op deze site aangeven in welke mate LHBT’ers welkom zijn in hun kerk.

lees meer »
 
 ‘Psalmen zingen de eeuwen door’ met  Heleen Weimar

 ‘Psalmen zingen de eeuwen door’ met  Heleen Weimar

Op donderdagavond 31 januari hebben we een avond over de psalmen als liederen van alle tijden. De kracht van de psalmen is de combinatie van dichtkunst én muziek. Aan de hand van beeldmateriaal en muziekfragmenten zullen we daar dieper op ingaan. Gids hierbij is ds. Heleen Weimar. De avond is in De Morgenster en begint om 20.00 uur
 

 
Reactie op Nashville Verklaring

Foto: Richard Stroband
Reactie op Nashville Verklaring

De afgelopen week is in Nederland grote commotie ontstaan naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de zgn. Nashville Statement.
In onze kerk belijden wij een God van liefde. Mensen van welke geaardheid dan ook zijn welkom in de Morgenster, ook aan de Tafel van de Heer. Elke verbintenis in liefde en trouw tussen twee mensen kan bij ons ingezegend worden.

lees meer »
 
Twee maal J.S. Bach

Zaterdag 26 januari: Jonge musici Cuypers Ensemble
Twee maal J.S. Bach

Op zaterdagmiddag 26 januari klinkt bij Cantate op de Brink de cantate ‘Herr, wie du willt, so schicks mit mir’ en ‘Air’ uit de ‘Suite nr 3’. Twee prachtige werken van Johann Sebastian Bach. De uitvoering is in de Grote Kerk op de Kerkbrink te Hilversum. Aanvang 16u30. De toegang is vrij met een collecte. Na afloop glühwein en chocolademelk.

lees meer »
 
Nieuw bankrekeningnummer voor bestellen collectebonnen

Nieuw bankrekeningnummer voor bestellen collectebonnen

Vanaf 1 november 2018 wijzigt het bankrekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen. Het nieuwe nummer is NL86RABO0373722532 ten name van Prot. Gemeente Hilversum inz. PWG De Morgenster  

lees meer »
 
Abonnement Morgenster Actueel

Abonnement Morgenster Actueel

Voor een abonnement op de digitale Morgenster Actueel, stuurt u een mail naar Voor vragen over en problemen met kunt u dit adres ook gebruiken.