Eredienst

Eredienst
Zondag 16 juni
Voorganger: ds. Erik van Halsema

De liturgie vindt u hier op een later tijdstip.
De dienst kunt u ook volgen via de livestream.

 

 
Algemene Kerkenraad zet stip op de horizon

Algemene Kerkenraad zet stip op de horizon

Een grote stap heeft de algemene kerkenraad gezet in het PgH2024-proces. De algemene kerkenraad volgt in het voorlopig besluit het advies van de PgH-gebouwencommissie rond thuiskerken voor alle geloofsgemeenschappen. In het voorlopig besluit staat dat Bemore+ en de Grote Kerk samen naar de Dorpskerk (Kerkbrink) gaan. Zij behouden ieder hun kerkdienst. Vitamine G blijft in De Morgenster.
Voor de korte termijn, vanaf september 2024, betekent dit dat Vitamine G haar thuiskerk in De Morgenster heeft. Bemore+ gaat naar de Bethlehemkerk. De Regenboogkerk wordt verhuurd of verkocht. De Grote Kerk-gemeente zal voor de duur van de verbouwing van de Dorpskerk een andere thuiskerk krijgen. Hiermee volgt de algemene kerkenraad deels de eerste variant uit het adviesrapport.
Dit voorgenomen besluit heeft de algemene kerkenraad genomen op maandag 27 mei 2024. De algemene kerkenraad neemt maandag 24 juni 2024 een definitief besluit. In de tussenliggende weken bespreken wijkkerkenraden het advies en voorgenomen besluit. De algemene kerkenraad gaat in gesprek met gemeenteleden in de verrijkingsbijeenkomsten.
 

lees meer »
 
Taizé viering

Taizé viering
lees meer »
 
Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Een veilige gemeente
Op weg naar een op handen zijnde herindeling van de Protestantse Gemeente Hilversum, zal de uitkomst door velen verschillend worden ervaren.

 
lees meer »
 
Huiskringen

Huiskringen
Waarom huiskringen?
Er bestaat de behoefte om het pastoraat op een anderen manier vorm te geven. De huidige manier werkt goed maar lijkt op langere termijn niet houdbaar. De wens om als gemeenteleden betrokken te zijn bij elkaar en van betekenis te kunnen zijn voor elkaar kan in onderling pastoraat waarbij je elkaar kent en tegen komt vorm krijgen.
 
lees meer »
 
We gebruiken de Chrch app

We gebruiken de Chrch app
Sluit je aan bij de CHRCH app van de Morgenster
Dit is een nieuwe manier om met elkaar in contact te zijn en informatie uit te wisselen. Hieronder volgt de handleiding. 
lees meer »
 
Ons jaarthema

Ons jaarthema
Verbondenheid is het jaarthema van de Protestantse Gemeente Hilversum
Het is voor de vierde keer dat de Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH) gekozen heeft voor een gezamenlijk jaarthema.
Nieuw dit jaar is dat er een speciale pagina op de website van de PGH is, die alle activiteiten bundelt:  www.pknhilversum.nl/verbonden.
 
Beleidsplan

Beleidsplan
Het beleidsplan van De Morgenster voor de periode 2022 - 2026
Beleidsplan
 
Morgenster Missionair

Morgenster Missionair
lees meer »
 
PKN Hilversum PKN Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende protestantse kerken. PKN Hilversum site 
 
 
Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief
De laatste uitgave van onze nieuwsbrief Morgenster Actueel staat altijd bovenaan in het archief (link). Schrijf u in voor een gratis digitaal abonnement (link) 
 
Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »
 
Preken

Preken
Preken van onze wijkpredikant Erik van Halsema.

Op gezette tijden acht hij een preek het bewaren waard. Een overzicht van downloadbare preken is hier te vinden
lees meer »