De eredienst meemaken

De eredienst meemaken

Zondag 28 mei Pinksteren
Thema 'Het nieuwe verbond van de Geest' 
Voorganger is ds. Erik van Halsema
De liturgie vindt u hier.
U kunt deze dienst online meemaken via deze link.

‘Het nieuwe verbond van de Geest’, dat is het thema op Pinkstermorgen. We horen  teksten van de profeet Jeremia en de apostel Paulus. In beide teksten is de Geest de grote verbinder tussen God en mensen. Israël zal een nieuw begin mogen maken en Paulus ziet in zijn werk ook iets nieuws begonnen. In zijn Geest schenkt God ook werkelijk de kracht dat dat gebeuren kan.

 
Pinkster Speurtocht

Pinkster Speurtocht
Zondag 28 mei
 
Proces PgH 2024

Proces PgH 2024
Welkom bij gesprek over voorgenomen besluiten PgH2024
De Algemene kerkenraad nodigt leden van de PgH uit deel te nemen aan het gesprek over de voorgenomen besluiten van PgH2024. De bijeenkomst is op donderdag 8 juni in de Regenboogkerk en begint om 20u00.
 
lees meer »
 
Psalmen anders

Psalmen anders
Vrijdag 16 juni in de Bethlehemkerk
Musicale zangavond. Van harte uitgenodigd!
lees meer »
 
Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Leoni Brussaard en Christiaan Boers zijn de vertrouwenspersonen van de PgH. Hier leest u hoe Leoni u uitnodigt om contact op te nemen als dat nodig is. Hun mailadressen vindt u op de website van de PgH.

 
lees meer »
 
Huiskringen

Huiskringen
Waarom huiskringen?
Er bestaat de behoefte om het pastoraat op een anderen manier vorm te geven. De huidige manier werkt goed maar lijkt op langere termijn niet houdbaar. De wens om als gemeenteleden betrokken te zijn bij elkaar en van betekenis te kunnen zijn voor elkaar kan in onderling pastoraat waarbij je elkaar kent en tegen komt vorm krijgen.
 
lees meer »
 
We gebruiken de Chrch app

We gebruiken de Chrch app
Sluit je aan bij de CHRCH app van de Morgenster
Dit is een nieuwe manier om met elkaar in contact te zijn en informatie uit te wisselen. Hieronder volgt de handleiding. 
lees meer »
 
Ons jaarthema

Ons jaarthema
Verbondenheid is het jaarthema van de Protestantse Gemeente Hilversum
Het is voor de vierde keer dat de Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH) gekozen heeft voor een gezamenlijk jaarthema.
Nieuw dit jaar is dat er een speciale pagina op de website van de PGH is, die alle activiteiten bundelt:  www.pknhilversum.nl/verbonden.
 
Beleidsplan

Beleidsplan
Het beleidsplan van De Morgenster voor de periode 2022 - 2026
Beleidsplan
 
Morgenster Missionair

Morgenster Missionair
lees meer »
 
PKN Hilversum PKN Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende protestantse kerken. PKN Hilversum site 
 
 
Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief
De laatste uitgave van onze nieuwsbrief Morgenster Actueel staat altijd bovenaan in het archief (link). Schrijf u in voor een gratis digitaal abonnement (link) 
 
Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »
 
Preken

Preken
Preken van onze wijkpredikant Erik van Halsema.

Op gezette tijden acht hij een preek het bewaren waard. Een overzicht van downloadbare preken is hier te vinden
lees meer »