De eredienst meemaken

De eredienst meemaken

Zondag 5 februari - zondag van het werelddiaconaat
Het thema van deze dienst is 'Geen kracht maar zwakheid - geen wijsheid maar dwaasheid'.
Voorganger is ds. Erik van Halsema.
De liturgie vindt u hier.
U kunt deze dienst online meemaken via deze link.

In twee diensten, op 5 en 19 februari staan teksten centraal uit de eerste brief aan de Corinthiërs. Vanaf elke bladzij in die brief komt het nieuwe je tegemoet van dat grote experiment dat nog maar net begonnen was: een gemeente bestaand uit Joden en niet-Joden die zich samen scharen rond de gestalte van Jezus Messias, de gekruisigde en opgestane. 

lees meer »
 
Gemeentegesprekken Gemeentegesprekken
PgH2024 – gemeentegesprekken in De Morgenster
De komende maanden gaan we binnen De Morgenster met elkaar het gesprek voeren over de drie voorstellen bij PgH2024. 
lees meer »
 
Augustinus Academie Hilversum

Augustinus Academie Hilversum
Maandag 6 februari: parabels door de ogen van Paulus, Augustinus én onszelf
Het begon afgelopen najaar als experiment. In de parochie H.Hart-H.Joseph in Hilversum Noord startte de Augustinus Academie. Een leerhuis waarin mensen met elkaar actief bijbelteksten lezen uit verschillende vertalingen en daarnaast bekijken wat kerkvader Augustinus over de tekst te zeggen heeft. Theologie-hoogleraar Marcel Poorthuis en Joep Mourits begeleidden de avonden. 
lees meer »
 
De Oden van Salomo en de Zandprinses

De Oden van Salomo en de Zandprinses
Zaterdag 11 maart
Kaarten kids €7,50 volwassenen € 12,50
www.zingenindekerk.nl/odenvansalomo
 
Huiskringen

Huiskringen
Waarom huiskringen?
Er bestaat de behoefte om het pastoraat op een anderen manier vorm te geven. De huidige manier werkt goed maar lijkt op langere termijn niet houdbaar. De wens om als gemeenteleden betrokken te zijn bij elkaar en van betekenis te kunnen zijn voor elkaar kan in onderling pastoraat waarbij je elkaar kent en tegen komt vorm krijgen.
 
lees meer »
 
We gebruiken de Chrch app

We gebruiken de Chrch app
Sluit je aan bij de CHRCH app van de Morgenster
Dit is een nieuwe manier om met elkaar in contact te zijn en informatie uit te wisselen. Hieronder volgt de handleiding. 
lees meer »
 
Ons jaarthema

Ons jaarthema
Verbondenheid is het jaarthema van de Protestantse Gemeente Hilversum
Het is voor de vierde keer dat de Protestantse Gemeente te Hilversum (PGH) gekozen heeft voor een gezamenlijk jaarthema.
Nieuw dit jaar is dat er een speciale pagina op de website van de PGH is, die alle activiteiten bundelt:  www.pknhilversum.nl/verbonden.
 
Beleidsplan

Beleidsplan
Het beleidsplan van De Morgenster voor de periode 2022 - 2026
Beleidsplan
 
Morgenster Missionair

Morgenster Missionair
lees meer »
 
PKN Hilversum PKN Hilversum
Op de website van de Protestantse Gemeente Hilversum zijn actuele berichten te vinden van álle activiteiten in de verschillende protestantse kerken. PKN Hilversum site 
 
 
Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief
De laatste uitgave van onze nieuwsbrief Morgenster Actueel staat altijd bovenaan in het archief (link). Schrijf u in voor een gratis digitaal abonnement (link) 
 
Onze missie Onze missie
De Morgenster is een plaats om je geloof te beleven en te bidden, om geïnspireerd te raken, om betrokken te zijn op elkaar en op anderen. We weten ons verbonden met voorgaande generaties en met christenen wereldwijd en we zijn hier en nu in Hilversum Noord-Oost een vitale Protestantse gemeente …
lees meer »
 
Preken

Preken
Preken van onze wijkpredikant Erik van Halsema.

Op gezette tijden acht hij een preek het bewaren waard. Een overzicht van downloadbare preken is hier te vinden
lees meer »