Bloementaal

Morgenster, boksbaard, biggenkruid,
Bloementaal
In een boek uit 1828 staat over de Morgenster:"De wortels kunnen als Schorsoneren en suikerwortels gebruikt worden en leveren voor de mensch een zeer eetbaar, nuttig en aangenaam voedsel op, gelijk zij in Engeland en Duitschland voorheen genuttigd werden, zelfs schijnt het dat met dezen wortel voornamelijk het leger onderhouden werd van Julius Caesar toen hetzelve door Pompejus was ingesloten.”

De Morgenster, de planeet Venus is, uit het oogpunt van de aardse toeschouwer, de schitterendste onder alle sterren. De Morgenster kondigt de nieuwe dag aan, de opgang van de zon.
In het figuurlijk typisch taalgebruik van de bijbel kan “ster” een koning of heerser aanduiden. Jezus Christus is de ster die voortkomt uit Jacob. (Numeri 24:17). Hij is ook de blinkende morgenster, de koning der koningen, de allerschitterendste ster.
De koning van Babel wordt ook morgenster genoemd. Hij wilde zich verheffen boven de sterren van God. De koning van Babel is een beeld van de satan, die aan God gelijk wilde worden. In het rijk van de geschapen geesten is satan de zich opwerpende koning der koningen, de valse bedrieglijke morgenster.
Christelijke uitleggers hebben de zelfverheffing gewelddadige heerschappij en val van de satan in deze schildering van de koning van Babel doorzien.
 
terug