“Laetare – 4e zondag in de veertigdagentijd.”

Zondag 26 maart 2017
“Laetare – 4e zondag in de veertigdagentijd.”
Thema: Zie je het ook?
Lezing: Johannes 9 : 1 – 41
 
De 4e zondag van de 40 dagentijd, breekt het licht van Pasen even door en daarom hangt er een strook rose naast het paarse doek.
Door de bril kijken we naar de schikking die is uitgevoerd in violen. Viooltjes hebben gezichtjes, ze kijken je als het ware aan. De grote gele die opzij staat verbeeldt Jezus, en  de witte (heeft eigenlijk geen oog) de blinde man die door Jezus genezen wordt. De vele kleuren violen in de schalen stellen de discipelen, farizeeën en andere mensen voor die zich er mee bemoeien en elk hun gezichtspunt kenbaar maken.
 
 
terug