Overstapdienst, afscheid ds. Magda Hazeleger, Pelgrimszegen, afscheid ambtsdragers.

Zondag 2 juli 2017
Overstapdienst, afscheid ds. Magda Hazeleger, Pelgrimszegen, afscheid ambtsdragers.
Het afscheid van ds Magda Hazeleger staat centraal in de schikking. In een halve kring er om heen staan potjes met zaad van vergeetmenietjes en zaad van de Morgenster. Dat is ook een plant en heet zo omdat hij alleen ’s morgens bloeit. De halve kring is een beeld dat mensen die in onze gemeentekring zijn opgenomen nu weer losgelaten worden. Verder een paar vazen met lelies omdat de preek daarover gaat. De lelies staan nog in knop en vormen samen met het zaad een teken van nieuw begin.
Boven in de kerk hangen duifjes, vanouds het symbool van de Heilige Geest. Zij vormen een beeld van degenen die uitvliegen en anderen die hier nog rond blijven fladderen.
 
De taakgroep liturgisch bloemschikken werd door ds Hazeleger altijd “de bloemenmeisjes” genoemd. De samenwerking was een bijzondere ervaring en ze voelde zich ook wel een beetje bloemenmeisje dus
we beschouwen dat als een erenaam. Wie zich wel eens afvraagt hoe die bloemenmeisjes er toch uit zien. We hebben er eentje opgetuigd. Mag ik u voorstellen: ons erebloemenmeisje mevrouw ds Magda Hazeleger, compleet met herdersstaf. En let u vooral op de mooie stola!
 
De Fles.
In de fles is een mini tuintje gemaakt van plantjes die we van toepassing vonden voor ds Hazeleger.
Een roosje: voor de liefde en warmte die ze om zich heen verspreidt
De roos had eigenlijk rood moeten zijn, voor het Heilig Vuur, maar die hadden ze niet in deze maat.
Een rood vlijtig Liesje spreekt voor zich en is ook een beeld voor het enthousiasme waarmee ze over een bijbel gedeelte of een preek kan praten.
Een leeuwenbekje is het grappigste plantje dat we kennen en staat er in voor gevoel voor humor.
We wilden er ook een gerbera in stoppen, want dat is de meest eigenwijze bloem die we kennen, maar deze was ook eigenwijs en wilde er niet in. (Misschien een beetje te groot?)
Een ander betekenis is overigens “Door jouw wordt alles mooier”
Een klavertje vier waarmee we ds Hazeleger en haar partner veel geluk in de toekomst toewensen.
Een klimopje als teken van Gods trouw mocht natuurlijk niet ontbreken.
 
Tot slot de Berenklauw op de achtergrond, die traditiegetrouw op deze trap staat bij de overstapdienst.
We wensen ieder die afscheid neemt en een nieuwe stap doet Gods zegen en bescherming toe en:
Maak je niet bezorgd, dat doen de lelies ook niet.
Ga met God, Hij zal wel voor je zorgen.

 
terug