Eeuwigheidszondag

zondag 26 november 2017
Eeuwigheidszondag
De Alpha en Omega op de achtergrond zijn een beeld voor de Eeuwigheidszondag.
God, de Eeuwige, is het begin en het einde.
 
Centraal in deze schikking liggen de stenen met namen van de gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na de dienst worden ze uitgereikt aan de nabestaanden van degenen die genoemd worden. Er liggen ook enkele stenen zonder naam voor degenen aan wie we denken en die niet tot onze gemeente behoorden.
Tussen de stenen liggen vlinders: het leven van de mens is als een rups, die sterft af en begint een nieuw en beter leven na de dood. Met kleuren van de regenboog zijn ze verbonden met de grote vlinder op de standaard. De regenboog is symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde en de hoop op het komende licht. Bij de vaas liggen gebroken tarwe aren als beeld van afgebroken levens.
Aan de zijkant staat een treurende figuur naar de stenen te kijken als toonbeeld van verdriet.
Aan de andere kant een bijzondere vaas, die hier heeft gestaan bij de dankdienst bij het afscheid van Leida de Bruin en op haar verzoek aan onze groep is geschonken. De herfstbladeren verwijzen naar vergankelijkheid.
De witte lelies zijn een beeld van zuiverheid, volmaaktheid en grootsheid en zij verwijzen naar het licht waaruit wij troost mogen putten bij het herdenken van hen die ons dierbaar waren.
 
terug