2e advent

Zondag 10 december 2017
2e advent
Lezing: Jesaja 2: 2-5, Lucas 21: 25-33
Thema: “Stel je voor….”
 
Vanuit het Grote Boek laten we zien wat de lezing uit Jesaja 2 ons vertelt: de hoge witte berg Sion, hoger dan de andere bergen. Daarop zien we God, in de vorm van een kaars. Zijn licht schijnt over de mensen, geeft hen onderricht en spreekt recht. Langs de paden van hedera zijn alle volken op weg: in verschillende kleuren en maten, samenstromend op de berg.  Rechts voor de berg staat een originele ploegschaar: gemaakt van in onbruik geraakte zwaarden. ”Geen mens zal meer weten wat oorlog is”, wat een mooi toekomstvisioen!
terug