Goede Vrijdag

Vrijdag 30 maart.
Goede Vrijdag
Bij de kruismeditatie kan ieder die dat wil bloemen neerleggen bij het kruis als gedachtenis aan het lijden van Christus en uit respect voor het lijden van zovelen tot op de dag van vandaag. 

(Na de dienst worden de bloemen verzameld door de taakgroep liturgisch bloemschikken en in boeketjes geschikt. Op Paasmorgen kunnen ze als blijk van meeleven en bemoediging meegenoemen worden door de kerkgangers  en bezorgd worden bij mensen in buiten de gemeente.
terug